GYIK

TAO kérdések

Csak a minimum két éve igazoltan (versenyeken, bajnokságokban való részvétel) röplabda sportágban működő, a Magyar Röplabda Szövetségben tagsággal rendelkező sportszervezet (egyesület, társasági formában működő sportszervezet, diáksportkör, alapítvány) adhat be sportfejlesztési programot.

Ezek a dokumentumok a hunvolley.info TAO Dokumentumok pontjában érhetők el.

A jóváhagyott sportfejlesztési program mértékéig a sportszervezeteknek maguknak kell támogatókat keresniük, akik adófelajánlás formájában adnak támogatást. 24/A-s TIG esetében a támogatást a dokumentumok megfelelősége esetén a NAV utalja a sportszervezet részére, míg a 22/C-s TIG-eket a támogató utalja közvetlenül a támogatott szervezet részére. Az MRSZ nem teljesít TAO támogatás kifizetést.

Az MRSZ induló (TAO rendszerben először résztvevő) sportszervezetek esetében 500 000,- Ft-ban maximalizálta az igényelhető támogatás mértékét. A többiek esetében az MRSZ szakmai bizottsága határozza meg azokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő elveket (pl elért eredmények, versenyeztetett csapatok száma szerinti differenciálás), ami alapján sportszervezetenként egyedileg kerül megállapításra a beadható sportfejlesztési program maximum értéke.

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetniük a program jóváhagyása, módosítása és hosszabbítása során, valamint a 22/C-s TIG kérelmek esetén.

A díj mértékét a 39/2011. (VI.30) NEFMI rendelet határozza meg. Mértéke függ a sportfejlesztési programban megjelölt jogcímek számától és igényelhető/igényelt összeg nagyságától.

Jelenleg az MRSZ nem korlátozza az egyes működési jogcímek közötti átcsoportosítást.

A sportfejlesztési programok beadási határideje tárgyév február 28.
Módosítási beadási határideje: június 30.
Elszámolás beadási határideje: július 30. - kérésre meghosszabbítható: augusztus 14.

Igen.

A 2021/2022. évi sportfejlesztési program 2. hosszabbítása esetén a hosszabbítási határidők 2023. december 31. A 2022/23-as sportfejlesztési programoktól kezdődően csak egy hosszabbítás engedélyezett.

Minél hamarabb, amint a felületek megnyitásáról értesítést kapnak. Javasoljuk, hogy legkésőbb a beadási határidőt megelőző egy héttel kezdjék meg a sportfejlesztési programmal kapcsolatos feladatokat, mert az adatok megfelelő kitöltése, a mellékletek beszerzése hosszabb időt vesz igénybe és határidőn túli beadásra nincs lehetőség. A 2022-es programtól kezdődően a hosszabbítási kérelmek beadása az elszámolás beküldésével együtt történik.

Minden sportfejlesztési programmal kapcsolatos esemény esetén. (beadás, hosszabbítás, támogatási igazolás kiállítás, módosítás) Minden esetében 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolást kell csatolni, amennyiben a sportszervezet nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban.

Igen, amennyiben a támogató nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban.

A 2022/2023-as támogatási időszakoktól kezdődően az elszámolásokat elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, az azt megelőző programokhoz kapcsolódó elszámolásokat papír alapon.

Nem. Abban az esetben, ha a havi használat nem több, mint négy, nem kell vezetni a táblázatot.

Amennyiben az elszámolási időszakban sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésre került sor, igen.

Nem.

Nem. Csak a rendszeres, szerződésen alapuló bér/megbízási díj és járulékai számolhatók el. Jutalom, prémium, egyéb munkáltatói juttatás nem.

Mivel ezek a nettó munkabérből/megbízási díjból kerülnek teljesítésre, a sportszakembernek történt kifizetéssel együttesen igazolják az elszámolni kívánt munkabér kifizetést. Az ezeket tartalmazó bankszámla kivonatot is szükséges csatolni.

Nem. Csak fogyasztásra közvetlenül alkalmas termékek számolhatók el.

Csak a profi sportszervezetek esetében kell összeszámítani a személyi és tárgyi eszköz jogcímen támogatásként kapott kiegészítő támogatást az adott jogcímre kapott támogatással.

A rendszer a határidő napján (07.30/08.14.) akkor is, ha hétvégére esik éjfélkor lezár, azt követően az elszámolás és a hosszabbítási kérelmek nem adhatók be.

Igen, de a dokumentáció alapján egyértelműen megállapíthatónak kell legyen, hogy mely hónapokat érinti a kifizetés. Megbízási díj, munkabér előre nem fizethető ki. Csak a szabályszerűen számfejtett, jelenléti ívvel/teljesítés igazolással alátámasztott kifizetések számolhatók el, amelyek után a járulék bevallási és fizetési kötelezettséget is teljesítették. (pl márciusi megbízási díj /bér februárban vagy március elején nem fizethető)

Nem. Az ügyvezető csak személyi jogcímen számolható el.

Nem. Csak közvetlenül a szálláshelytől, étkeztető cégtől, bérbeadótól kapott számlák számolhatók el.

Alap esetben a számla teljesítése napján érvényes MNB árfolyamon kell elszámolni a számlát és nem a számlavezető bank általi átváltási árfolyamon. Amennyiben a számlán teljesítési dátumot nem tüntettek fel, az esemény utolsó napjához legközelebbi publikált árfolyamon kell elszámolni. Sportfelszerelés beszerzése esetén amennyiben a számlán teljesítési dátum nincs, az utalási dátum MNB árfolyama használható.

Versenyre, edzőtáborba való utazás esetén csak egy oda és csak egy vissza út számolható el.

Igen, de minden esetben igazolni kell, hogy az eladó rendelkezik webshoppal.

A 2023/2024-es program teljes időtartama alatt felhasználható, illetve azokhoz a korábbi programokhoz, amelyek a beérkezéskor hosszabbítva vannak. (pl. 2022/2023 első hosszabbítás)

Amennyiben adott program önerejeként használják fel, nem szükséges külön záradék a számlára. Minden más esetben igen. pl előző program hosszabbított időszakának önerejeként, vagy sportfejlesztési programban nem szereplő tételekre való elszámolás esetén külön záradékban kell feltüntetni a számlán.

Edzői adminisztráció

 • Elsőként az edző nyilvántartásba vételi nyomtatványát kell kitölteni: ITT>>>
 • A kitöltés után a dokumentumot, az edzői bizonyítvány másolatával, valamint az edzői fotó csatolásával együtt, a backoffice@hunvolley.hu email címre kell elküldeni.
 • Ezután tud a Nyilvántartási részlegünk az edzőnek Back Office kódot és jelszót generálni, amit az edzők e-mailen keresztül kapnak meg.

 • A programok közötti váltás a MÁS PROGRAM-ra klikkelve érhető el. Előfordulhat, hogy első bejelentkezéskor csak a 23-as felületet látja, ilyen esetben a gördítősávot felfelé kell gördítenie, hogy a további választható menüsorok megjelenjenek.
 • Ezután válassza a 12-es menüpontot.
 • A Továbbképzés, Tanfolyam / karbantartás menüpont kiválasztva megjelennek a rendszerbe feltöltött képzések listája.

Játékvezetői kérdések

Gépkocsis küldés

Én kaptam a gépkocsis küldést, mi a teendőm?

Aki a gépkocsis küldést kapja, köteles felvenni a kapcsolatot a kollégájával legkésőbb a mérkőzést/tornát megelőzően KÉT nappal. Amennyiben ez nem történik meg, Te magad keresd fel gépkocsis kollégádat.

Abban az esetben, ha a kolléga is kap gépkocsis/tömegközlekedéses küldést, a felkeresés tárgytalan.

A kolléga elérhetőségét, illetve, hogy ki kapott vagy nem kapott gépkocsis/tömegközlekedéses küldést, a küldésbe lépve láthatjátok.

Hol kell felvennem/hová kell vinnem a kollégát, ha én kaptam a gépkocsis küldést?

Amennyiben a tornára legkésőbb reggel 7 órakor el kell indulni EGYÜTT, akkor a gépkocsis kolléga a másik kolléga lakcímén köteles megjelenni.

Amennyiben a közös indulás 7 óra után történik, akkor egy tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyszín is meghatározható találkozási pontként, nem kötelező a kollégát a lakcímén felvenni.

Visszaút/hazaút esetén 21 órai érkezés előtt a kollégát vagy egy tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen, vagy a kolléga lakcímén kell kirakni.

21 órai érkezés után a gépkocsis küldéssel rendelkező játékvezető köteles a kollégáját a lakcímén kitenni.

Kik jogosultak gépkocsis/tömegközlekedéses utazásra?

Gépkocsis/tömegközlekedéses utazásra azon játékvezetők jogosultak, akik lakóhelyükhöz képest másik településre utaznak mérkőzést vezetni és/vagy játékvezető kollégájuk az adott mérkőzésre/tornára másik irányból, "irreális" módon tudná csak felvenni az érintett kollégát.

Az elszámolásnak NEM része a parkoló díj, autópálya matrica, városon belüli tömegközlekedéses (busz, villamos stb.) jegy, illetve bérlet.

Tömegközlekedéses küldés

Mely jegyek nem elszámolhatóak?

Lakcímkártyán szereplő településen belüli tömegközlekedéses (busz, villamos stb.) jegyek, illetve bármilyen bérlet.

Milyen jegyet számolhatok el?

Vonat, távolsági busz, hév – amennyiben városhatáron kívül van a mérkőzés/torna. Elszámolás módja lásd az „Elszámolás - Mérkőzések elszámolása - Gépkocsis küldést kaptam a BackOffice rendszerén kívül, mi a teendőm az elszámoláshoz?” pontban.

Vállalási lap vezetése

Karbantartása LEGALÁBB két hétre előre szükséges. A vállalási lap lezárása után 7 napon belüli küldés lemondása nem lehetséges. Mérkőzésen való igazolatlan/előre nem jelzett hiányzás játékvezetői működés felfüggesztését vonja maga után.

Érdekeltség

Mely esetekben kell érdekeltségről jeleznem és kinek?

Érdekeltség bizonyos sportszervezeteknél, ide tartozik, ha:

 • igazolt játékos vagy (itt kérlek, jelezd a korosztályt és szintet),
 • közeli hozzátartozó (gyermek/testvér/szülő/férj/feleség stb.) általi kötődés van,
 • edzőként (itt kérlek, jelezd a korosztályt, nemet, szintet)/alkalmazottként dolgozol az adott sportszervezetnél.
A visszajelzéseket KIZÁRÓLAG a hunref@hunvolley.hu címen fogadjuk el.

Küldés lemondása

A vállalási lap lezárása után kizárólag orvosi/munkahelyi/iskolai igazolás ellenében fogadunk el küldés lemondást.

Pár napon belüli lebetegedés/vis major esetében azonnal keresd fel a játékvezetők szakmai vezetőjét, Bátkai-Katona Ágnest telefonon (+36 1 300 7250/2041 m.) és e-mailben (hunref@hunvolley.hu).

BackOffice-on kívüli küldések

Hol érkezik az ilyen jellegű küldés?

E-mailben érkezik, így a visszaigazolás is e-mailben történik.

Hogy számolom el az ilyen jellegű mérkőzést/tornát?

Amennyiben a játékvezetői keretszerződés hatálya alá tartozik az esemény, a kifizetés teljesítésigazolás alapján történik, melyet az MRSZ rendszeren belül intéz. Vállalkozók esetén számla beküldése mihamarabb kötelező a teljesítés napjának megjelölésével.

Gépkocsi elszámolása lásd a „Számolás - Gépkocsi/jegy elszámolás - Nem szeretném elszámolni a távolsági közlekedést, mi a teendőm?” pontban.

Felkészülési torna/klub rendezvény esetén ki intézi az elszámolást?

Egyéb rendelkezés hiányában a rendező sportszervezet/klub teljesíti a játékvezetői kifizetést (melyhez saját magatok által beszerzett vagy a sportszervezet által biztosított költségelszámoló lap szükséges).

Mérkőzések elszámolása

Mi a teendőm, ha gondom akadt az elszámolással?

Nézd át a BackOffice segédanyagot, ha nem találsz választ, nézd meg az oktatói anyagot, ha úgy sem, akkor írj e-mailt Bátkai Dénesnek a batkaidenes@hunvolley.hu címre.

Nem tudom elszámolni a mérkőzésemet, de beküldtem már a jegyzőkönyvet a Szövetségbe, mit tegyek?

Várj pár napot, hogy kiderüljön, hogy hibás-e a jegyzőkönyv, ugyanis, ha hibás, akkor javítást követően lehet elszámolásra érkeztetni, a javításra szoruló hibáról bővebb információt a versenybíróktól tudhatsz meg. Fontos, hogy az adott verseny versenybíróját keresd fel.

Mi lehet a probléma, ha a rendszer azt írja ki, hogy „Erre az évre még nincs adminisztrátor által befogadott nyilatkozata az elszámolás módjáról”?

 • Nem kerültek feltöltésre az elszámoláshoz szükséges nyilatkozatok/dokumentumok.
 • Nem zártad le a feltöltött dokumentumokat.
 • Még nem fogadta be az adminisztrátor a feltöltött, lezárt dokumentumokat.

Miért nem tudom lezárni a feltöltött dokumentumokat?

 • Nem töltöttél fel minden dokumentumot (lásd: BO 10-es program segédlet).
 • Nem töltötted fel az Erkölcsi bizonyítványt. Ebben az esetben az Erkölcsi bizonyítvány megigényléséről szóló visszaigazolást is fel tudod tölteni átmenetileg a BO-ba.

Gépkocsi/jegy elszámolás

El szeretném számolni a BackOffice-ban a gépkocsis/tömegközlekedéses küldést, de nincs ott a gk/távolsági utazás jelzés, kit kell keresnem ezzel kapcsolatosan?

Írj a hunref@hunvolley.hu címre, hogy rátehessük az utazási formát. Fontos, hogy a levélben szerepeljen a mérkőzés/torna dátuma, illetve az alverseny neve.

Nem szeretném elszámolni a távolsági közlekedést, mi a teendőm?

Írj a hunref@hunvolley.hu címre, hogy levegyük az utazási formát. Fontos, hogy a levélben szerepeljen a mérkőzés/torna dátuma, illetve az alverseny neve.

Az NEM megoldás, hogy 1 Ft-ot beírsz a mezőbe, így nem kerül befogadásra az elszámolás.

Gépkocsis küldést kaptam a BackOffice rendszerén kívül, mi a teendőm az elszámoláshoz?

Amennyiben a küldés a BackOffice rendszerén kívül érkezik és a játékvezető jogosult gépkocsi költség elszámolásra és az MRSZ a kifizető, minden esetben a mérkőzést/tornát követően köteles Bátkai Dénes (batkaidenes@hunvolley.hu)részére elküldeni a következő adatokat:

 • Megtett útvonal helyszínek címe szerint (oda + visszaút + esetleges kitérő a kolléga miatt)
 • Dátum
 • Torna/mérkőzés megnevezése
Amennyiben nem az MRSZ a kifizető, keresd a szervező sportszervezetet.

Távolsági utazási formát kaptam a küldésben, mi a teendőm, hogy majd el tudjam számolni?

Tömegközlekedés esetén az oda- és visszaútról egyaránt számlát kell kérni az MRSZ részére a következő számlázási címmel:

 • Magyar Röplabda Szövetség
 • Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
 • Adószám: 18158713-2-41
A számlát le kell fényképezni, hogy az elszámolásnál tudd rögzíteni az adatokat, az eredeti számlát pedig el kell juttatni a Szövetségbe személyesen vagy postai úton. Az eredeti számla beérkezése nélkül az elszámolás nem elfogadható. A számla mellé a jegyet/jegyeket is be kell küldeni a Szövetségbe!

Gépkocsis küldést kaptam, de a rendszer csak távolsági közlekedést enged elszámolni, mi lehet a probléma?

Ellenőrizd, hogy átemelted-e az adott naptári évre a gépkocsis papírjaidat, illetve lezártad-e, hogy befogadásra kerülhessenek a papírok.

Fizetés teljesítésigazoláson keresztül

Lásd a „Küldések - BackOffice-on kívüli küldések - Hogy számolom el az ilyen jellegű mérkőzést/tornát?” és a „Küldések - BackOffice-on kívüli küldések - Felkészülési torna/klub rendezvény esetén ki intézi az elszámolást?” pontokban.

Hogyan és mikor kell eljuttatnom a jegzőkönyvek eredeti példányait a Szövetségbe a mérkőzést/tornát követően?

 • A mérkőzést/tornát követő első munkanapon személyesen be kell vinned az MRSZ Irodába és elhelyezni az erre a célra kihelyezett irattartó mappába, VAGY
 • A mérkőzést/tornát követő első munkanapon 12 óráig postán, AJÁNLOTT levélben feladva el kell juttatnod a Versenyirodához.

Miért fontos lefényképeznem a jegyzőkönyveket?

Amennyiben az illetékes versenybírótól üzenetet kapsz, hogy hibás a jegyzőkönyv és javítani kell, a fotó alapján fogod tudni ellenőrizni/javítani a hibát. Ha ez elmarad, a Szövetségbe kell elmenned megnézni a jegyzőkönyv eredeti példányát.

Kinek kell írnom, ha kapok egy BackOffice üzenetet arról, hogy hibás a jegyzőkönyvem?

Az illetékes versenybírónak, akinek az elérhetőségét itt megtalálod.

Semmiképpen NE a backoffice@hunvolley.hu vagy a hunref@hunvolley.hu címekre írj!

Fontos, hogy akkor is írnod kell a versenybírónak a hibás jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, ha megtaláltad és kijavítottad a hibát, nem csak akkor, ha esetleg nem találtad meg a hibát.

Mit kell leellenőriznem a jegyzőkönyvön?

 • Fejléc rovat
 • Játszmák
  • Fel nem használt pontok kihúzása
  • KEZDÉS és VÉGE idő
  • Játszmák VÉGE és KEZDÉS között 3 perc
  • Utolsó pontok bekarikázása mindkét csapatnál
  • Ha a szankciók rovatban büntetés van, akkor a büntető pont bekarikázás ellenőrzése az adott játszmánál az ellenfél csapatánál
  • Játszmán belül pontok növekvő számsorrendben
  • Fogadó csapat nyert, eggyel hosszabb, ha a nyitó csapat nyert, akkor azonos pozícióban van az utolsó (bekarikázandó) szám
  • Csapatok A-B jelölése mindenhol
  • Nyitó-Fogadó jelölésének ellenőrzése
  • A játszmában szereplő játékosok (kezdő és csere is) mezszámai megvannak-e a „Csapatok” rovat csapatlistájában
 • Eredmény rovat
  • Végeredmény
  • Győztes csapat
  • Időkérések száma
  • Cserekérések száma
  • KEZDÉS és BEFEJEZÉS ideje
  • Összeadások
 • Hitelesítés rovat
  • Aláírások
 • Csapatok rovat
  • Csapatlista
  • Ha kevesebb, mint 8 játékos szerepel a csapatlistában, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, mely csapat (a csapat nevével, nem „A” vagy „B”), hány fővel jelent meg a mérkőzésen
  • Játszmáknál helyes mezszámok szerepelnek-e
 • Megjegyzés rovat
  • Az I. játékvezető aláírta-e a megjegyzést

Mikor kell odaérnem a helyszínre?

Tornák esetén az első mérkőzés hivatalos kezdete előtt 75 perccel, mérkőzések esetén szintén a hivatalos kezdési idő előtt legalább 75 perccel.

Miket kell megcsinálnom a mérkőzés kezdete előtt?

 • 60 percen belül beemelni a csapatlistákat, ellenőrizni az engedélyeket
 • A mérkőzéshez beemelni a jegyzőkönyvvezetőt
 • Tornák esetén az első mérkőzés előtt, mérkőzés esetén az adott mérkőzés előtt ki kell tölteni a VB-19 Mérkőzés ellenőri jelentést, ellenőrizni a benne foglalt pontok mindegyikét
 • Ellenőrizni a papíralapú jegyzőkönyv alapján a játékosok mezszámait
 • Sorsolás

Mik a teendőim a mérkőzés vége után?

 • Jegyzőkönyv ellenőrzése, aláírása
 • BackOffice-ba felvinni az eredményt, játszma időtartamokat, megjegyzést, kezdőcserejátékosokat bejelölni
 • Torna esetén az utolsó mérkőzést követően, mérkőzésnél a vége után lezárni és a sportszervezeti képviselő által hitelesíttetni a VB-19-et
 • A „Jegyzőkönyv - Hogyan és mikor kell eljuttatnom a jegyzőkönyvek eredeti példányait a Szövetségbe a mérkőzést/tornát követően?” pontnak megfelelően eljuttatni a jegyzőkönyvek eredeti példányait a Szövetségbe

Hogyan kell kitöltetni a jegyzőkönyvet, ha nem jelenik meg az egyik csapat?

Ki kell tölteni a papíralapú jegyzőkönyv fejlécét az A-B jelölések nélkül, hiszen nem történt meg a sorsolás.

Annak a csapatnak be kell írni a csapatlistáját, amelyik megjelent, a meg nem jelentet pedig üresen kell hagyni, még akkor is, ha a BO-ban be tudod emelni a játékosokat. A csapatlistát csak az edzőnek kell aláírnia, a csapatkapitánynak nem.

Az eredmény rovat kitöltésénél NEM írható be a 3:0 (75:0) eredmény!

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy xy csapat nem jelent meg a mérkőzésen és az I. játékvezetőnek, mint mindig, alá kell írnia.

Hogyan kell kitöltetni a jegyzőkönyvet, ha az egyik csapat valamilyen okból nem tud kiállni, de van a helyszínen képviselő (játékos, edző stb.)?

Ki kell tölteni a papíralapú jegyzőkönyv fejlécét az A-B jelölések nélkül, hiszen nem történt meg a sorsolás.

Mindkét csapat csapatlistáját be kell írni a jegyzőkönyvbe, melyet csak az edzőknek kell aláírnia, a csapatkapitányoknak nem.

Az eredmény rovatban fel kell tüntetni, hogy 3:0 (75:0) arányban az ellenfél nyerte a mérkőzést.

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy xy csapat nem tudott kiállni a mérkőzésen és az I. játékvezetőnek, mint mindig, alá kell írnia.

Mi a teendőm, ha a helyszíni körülmények nem teszik lehetővé a biztonságos játékot (beázás, +15°C alatti hőmérséklet stb.)?

A játékvezetők feladata megítélni, hogy az adott probléma megoldható-e rövid időn belül, vagy sem.

A mérkőzés akár 30-40 percet is állhat, ha a probléma megoldható.

Amennyiben a csapatok nem hajlandóak lejátszani a mérkőzést, fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

Mi a teendőm, ha a helyszínen nincs jegyzőkönyv?

Rajzolj egy jegyzőkönyvhöz hasonló ábrát és vezess fel bele mindent, ami egy jegyzőkönyvben szerepel.

Ha ezt nem tudod, akkor minden adatot írj fel egy papírlapra:

 • Verseny megnevezése
 • Pontos helyszíne (település, játékpálya neve)
 • Csoport/fázis
 • Mérkőzésszám
 • Dátum
 • Hivatalos kezdési időpont
 • Mérkőző csapatok
 • Csapatok tagjai: a játékosok mezszámmal, a stábtagok funkcióval (ezeket a listákat ALÁIRATNI az edzőkkel és a csapatkapitányokkal)
 • Kezdő játékosok felsorolása mezszámmal
 • Cserejátékosok felsorolása mezszámmal
 • Mérkőzés végeredménye és a játszmánkénti eredmények a játszmák időtartamával
 • Csapatkapitányok hitelesítő aláírása
 • A mérkőzésen közreműködő hivatalos személyek (I. játékvezető, II. játékvezető, jegyzőkönyvvezető) neve és aláírása
 • Szankciók felsorolása, ha szükséges
 • Megjegyzés „rovat”, ha szükséges

Szükséges dokumentumok

Mely dokumentumok szólnak egy adott teremröplabda SZEZONRA?

A Szülői hozzájáruló nyilatkozat, az Erkölcsi bizonyítvány és a keretszerződés. A keretszerződést mindig 2 példányban kell visszajuttatni aláírva a Szövetségbe. Egy példányát visszakapod postai úton.

Mely dokumentumok szólnak egy adott NAPTÁRI évre?

Az adó- és adatkezelési nyilatkozatok, ezeket minden naptári év januárjában be kell küldeni a Szövetégbe 1 példányban.

Fontos, hogy ezen nyilatkozatokat nem kapod vissza tőlünk, így a visszaküldés előtt saját magadnak le kell fotóznod/be kell szkennelned, hogy fel tudd tölteni a Back Office-ba. A feltöltést mindig le kell zárnotok, hogy Bátkai Dénes be tudja fogadni a dokumentumokat.

Milyen egyéb dokumentumokra lehet szükségem a játékvezetői működéshez?

Amennyiben vállalsz gépkocsis küldést, a hozzá szükséges adatok, dokumentumok feltöltése szükséges a BackOffice-ba, melyeket minden naptári év elején át kell emelnetek, hogy el tudjátok számolni az útiköltséget.

Licensz

Milyen időtartamra szól a játékvezetői licensz?

Egy adott teremröplabda szezonra szól. Például, ha egy adott év januárjában váltod ki a licenszet, annak az évnek a nyaráig szól, nem tolódik ki a következő év januárjáig.

Hol tudok feljelentkezni, hogy számlát kaphassak a befizetendő licenszről?

Amennyiben már az adott szezon előtti szezonban működtél/végeztél, mint játékvezető, az éves továbbképzésre való feljelentkezéskor, ha jelzed, hogy licenszet is szeretnél kiváltani, egyben kapod meg a számlát a továbbképzés összegével (10-es BO program).

Amennyiben az adott szezon közben végzett játékvezető vagy, aki szezon közben kezdené meg a működést, szintén a 10-es program Továbbképzés, tanfolyam pontjánál tudsz feljelentkezni a megfelelő helyre, melyről majd küldünk neked tájékoztatást.

Milyen időtartamra szól a játékvezetői licensz?

Egy adott teremröplabda szezonra szól. Például, ha egy adott év januárjában váltod ki a licenszet, annak az évnek a nyaráig szól, nem tolódik ki a következő év januárjáig.

Kizárólag a számla kiállítását követően tudom befizetni a licensz díjat, vagy a továbbképzés díját?

Nem, a megadott számlaszámra már a számla kiállítását megelőzően át tudod utalni a megfelelő összeget a Szövetségnek, azonban ebben az esetben ne felejtsd el az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában jelezni, hogy kinek a licenszéről/továbbképzéséről van szó, és magát a képzést/licenszet megnevezni sem.

Honnan fogom tudni, hogy aktiválták a licenszemet?

Kapni fogsz e-mailben egy értesítést arról, hogy aktiváltuk a működési engedélyedet (licenszet). Ez nem a befizetést követően azonnal fog megtörténni, légy türelemmel, nem probléma, ha az első működésednél még nem látod a felületen.

Hol tudok előzetesen jelentkezni, ha épp nem indul tanfolyam?

Itt tudsz jelentkezni, erről mi értesítést kapunk és jelezni fogjuk Neaked, ha tanfolyam indul.

Hogyan tudok jelentkezni az éppen induló tanfolyamra?

A kiküldött/megosztott tájékoztatóban minden beküldendő információt felsorolunk, azok elküldésével tudsz jelentkezni a hunref@hunvolley.hu címen.

Hol és milyen gyakran kerülnek megszervezésre a tanfolyam előadásai?

A tanfolyam előadásai hetente kétszer kerülnek megszervezésre online formában, előre kiküldött időpontokban. Összesen 6 előadást foglal magába, beleértve az összefoglaló órát is.

Előre tudom, hogy nem fogok tudni részt venni egy adott előadáson/vizsgán, mi a teendőm?

Mindenképpen időben jelezd nekünk a hunref@hunvolley.hu címre, találunk rá megoldást, ez ne tartson vissza a jelentkezéstől.

Milyen részből áll az elméleti vizsga?

Online írásbeli és szóbeli részből egy előre meghatározott napon és időpontban.

Mikor kerül megszervezésre gyakorlati alkalom?

Külön gyakorlati oktatás nem kerül megszervezésre, a III-IV. osztályú utánpótlás tornák keretein belül megszerveződő gyakorlati vizsga előtt és közben kapjátok a segítséget a vizsgáztatóktól.

Mikor fogok arról értesülni, hogy mikor lesz a gyakorlati vizsgám?

Körülbelül egy héttel a vizsgaalkalom előtt küldünk ki egy e-mailt, hogy hány főnek megfelelő az adott időpont és helyszín. Mindenkinek próbálunk a lakóhelyéhez minél közelebbi helyszínt találni, azonban a III-IV. osztályú utánpótlás tornák és a vizsgáztatók függvénye, mikor tudjuk megszervezni a gyakorlati vizsgát egy adott környéken.

Ha bármilyen kérdésem merülne fel a tanfolyammal kapcsolatosan, kit keressek?

Írj a hunref@hunvolley.hu címre, ahol Bátkai-Katona Ágnes játékvezetői szakmai vezetőtől és Tóth Szandra játékvezető referenstől kapod majd a válaszlevelet.

Kérjük, hogy az akadálymentes kommunikáció érdekében rendszeresen nézd a levelező rendszered Spam mappáját, gyakran oda kerülnek a hunvolley-es levelek.

Hol tudok feljelentkezni a különféle továbbképzésekre (strandröplabda, ülőröplabda, éves továbbképzés stb.)?

A BackOffice 10-es programjában, a Továbbképzés, tanfolyam – karbantartás fül megfelelő képzésre való kattintásával.

A képzésekre való feljelentkezés időintervallumáról mindig tájékoztatást kapsz e-mailben, legyél szíves figyelemmel lenni a határidőkre, hogy segítsük egymás munkáját.

A továbbképzés díjköteles?

Igen, a továbbképzésen való részvétel a képzési díj befizetésének ellenében lehetséges.

Mekkora az összege a továbbképzésnek?

Mindig az aktuális képzés előtt kerül kihirdetésre.

Hogyan tudom befizetni a képzési díjat?

A feljelentkezést, jelentkezés befogadását követően a pénzügy kiállítja számodra a számlát, mely adatainak megfelelően be tudod fizetni a képzés összegét.

Mi a feltétele, hogy részt vehessek a strand/ülőröplabda továbbképzésen?

Legalább 6 hónap folyamatos, aktív működés teremröplabda mérkőzéseken.

Milyen formában kerül lebonyolításra egy adott továbbképzés?

Mindig változó, a képzés meghirdetésekor tájékoztatunk arról, hogy személyes jelenlétet igénylő vagy online formában kerül megszervezésre az adott továbbképzés.

Honnan tudom, hogy az éves továbbképzésnél nekem melyikre kell feljelentkeznem?

Az előre kiküldött/a továbbképzésről szóló levélhez csatolt keretbesorolás alapján fogsz tudni tájékozódni.

Mi történik, ha lekésem a jelentkezési határidőt?

Lemaradsz a képzésről, a képzésen elhangzottakat egyedül kell feldolgoznod, a vizsgát a pótvizsgásokkal fogod tudni megcsinálni.

Mit kell tennem, ha nem tudok részt venni a továbbképzésen?

A lehető leghamarabb jelezned kell nekünk, illetve el kell küldened az igazolást, hogy miért nem tudsz részt venni. A pót alkalom megszervezéséről tájékoztatni fogunk téged.

Nyaralás esetén a továbbképzés meghirdetése előtti foglalást tekintjük igazolt hiányzásnak.

Mi történik, ha nem sikeres eredménnyel zárul a vizsgám?

Lesz pótvizsga, melynek időpontjáról majd tájékoztatni fogunk.

Amennyiben nem sikerül teljesíteni a pótvizsgát sem, az érintett szezonban nem fogsz tudni játékvezetőként működni, a következő szezonban újra próbálkozhatsz.

Mikor és hogyan kell megnyitni, lezárni, majd hitelesíteni a VB-19-et?

Megnyitni: mérkőzés kezdete előtt/torna esetén az első mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 60 perccel; (Mindig kérdezd meg a szervező sportszervezet képviselőjét, hogy a kötelezően kitöltendő részeket kitöltötték-e, ha nem, adj neki max. 5 percet, erre; Figyelj, mert ha megnyitottad, ő már nem tud beleírni!); 10-es program → Ellenőrzés – karbantartás → VB-19.

Lezárni: a mérkőzés végét követően/torna esetén az utolsó mérkőzés végét követően, ugyanott. Amennyiben hiányosságot jegyeztem be, erről a lezárást megelőzően tájékoztasd a sportszervezet képviselőjét.

Hitelesíteni: a lezárást követően a rendező sportszervezet képviselője tudja hitelesíteni saját adataival.

Kinek kell kitöltenie a fejlécet?

A fejlécet a rendező sportszervezetnek kell kitöltenie mindaddig, amíg meg nem nyitod a mérkőzés kezdete előtt.

Amennyiben nincs kitöltve, kérd el az adatokat, töltsd fel és mindenképpen tüntesd fel a VB-19 megjegyzés rovatába a mulasztást.

Mire kell figyelnem a fejlécben feltüntetett személyek esetén?

Egy adott tornán/mérkőzésen mindenki kizárólag 1 szerepkört tölthet be.

Például az egyik érintett csapat edzője nem töltheti be az orvosi ügyeletes szerepkört is.

Ki lehet feltüntetve, mint orvosi ügyeletes?

Kizárólag magánszemély, bármely intézmény vagy szervezet nem lehet beírva.

Kikből áll a segédszemélyzet?

Labdaszedők és pályatörlők.

Van-e egyéb teendőm, ha a VB-19 valamely pontjánál azt jelöltem be, hogy nem megfelelő?

Igen, a VB-19 megjegyzés rovatába fel kell tüntetned, hogy miért nem megfelelő a bejelölt pont.

Mi a teendő, ha a VB-19-ben eredetileg szerepel megjegyzés, de a megjegyzésben szereplő tényezők már nincsenek érvényben?

Be kell írnod a VB-19 megjegyzés rovatába, hogy „A VB-09-ben leírtak javítva/korrigálva”.

Utánpótlás tornákon szükséges rendelkeznie a helyszínt biztosító létesítménynek Biztonságtechnikai bejárás jegyzőkönyvnek?

Igen, szükséges, minden esetben be kell jelölni, van-e, azonban ez nem ok a mérkőzés elmaradására.

UP bajnokságok

Játékosokra vonatkozó szabályok
 • Korosztály: 2014. január 1. és utána született játékosok.
 • Játékosok létszáma: minimum 5, maximum 8 fő.
 • 3 vagy 4 játékos esetén a mérkőzéseket le kell játszania a csapatnak, de sajnos pénzbüntetést kötelesek fizetni.
 • Egyszerre a pályán csapatonként két játékos lehet.
 • Minden játszmában a csapat minden játékosának kötelező szerepelni.
Rendezési feltételek
 • Játékterület nagysága: játékpálya (10m x 5m) + kifutó
 • Hálómagasság 224-230 cm
 • Labda: 210 gramm (könnyített)
 • Mérkőzésrendezéshez szükséges egyéb eszközök: antenna, antennatartó tok, oszlopburkolat (2 m magasságig kötelező)
Mérkőzések
 • Mérkőzések: egy 12 perces játszmából állnak.
 • Nincs eredményszámítás!
Játékmenet
 • A labdamenet alsó nyitással, vagy kosárérintéssel indul.
 • A labdát NEM LEHET első érintésből az ellentérfélre juttatni, a három érintés kijátszása KÖTELEZŐ.
 • A nyitás jogát megszerző csapat előző állásban nyitó játékosának le kell jönnie a pályáról, és a következő csere lép a pályára. A pályán maradó játékos hajtja végre a nyitást.
 • Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek.
 • A mérkőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak akkor is MINDEN ALKALOMMAL forgást kell végrehajtania, ha a nyitást követően újból a nyitó csapat nyerte a pontot.
Elforgatás
 • A nyitásfogadó csapat edzője egy állásrendi hellyel elforgathatja csapatát. Két forgatás között legalább egy befejezett labdamenetnek el kell telnie!
 • A forgatások száma nincs korlátozva.
Első érintés
 • A védekező/nyitásfogadó csapat játékosa két kézzel elkapja a labdát vagy alapérintéssel továbbítja azt.
 • A labda nélküli játékosnak be kell futnia a hálónál felrajzolt területek egyikéhez, és egy lábbal meg kell érintenie a területet.
 • A labdás játékos két kézzel dobja a labdát (alulról vagy felülről) vagy alapérintéssel továbbítja a hálóhoz befutott társának.
Második érintés
 • A második érintést végző játékosnak fej fölött kosárérintéssel KELL visszajátszania/feladnia a labdát társának.
 • A feladás történhet egyből vagy elkapja a bejátszott/bedobott labdát és saját magának feldobva kosárérintéssel adja fel a társának.
Harmadik érintés
 • A harmadik érintést végrehajtó játékosnak fej fölött kosárérintéssel KELL átjátszani a labdát az ellentérfélre.
Extra feladat
 • A labda átjátszása után a játékosoknak a tőlük távolabbi sarokban (alap- és oldalvonalak találkozásánál) kijelölt területet meg kell érinteniük legalább egy lábbal, így helyet cserélnek a következő védekezés előtt.
Labda elkapása, dobása, mozgás vele
 • A labda elkapása és eldobása között legfeljebb 2 másodperc telhet el.
 • Labdával a kézben nem lehet lépegetni.

Játékosokra vonatkozó szabályok
 • Korosztály: 2013. január 1. és utána született játékosok.
 • Játékosok létszáma: minimum 4, maximum 6 fő.
 • 3 játékos esetén a mérkőzéseket le kell játszania a csapatnak, de sajnos pénzbüntetést kötelesek fizetni.
 • Egyszerre a pályán csapatonként két játékos lehet.
 • Minden játszmában a csapat minden játékosának kötelező szerepelni.
Rendezési feltételek
 • Játékterület nagysága: játékpálya (10m x 5m) + kifutó
 • Hálómagasság 210 cm
 • Labda: 210 gramm (könnyített)
 • Mérkőzésrendezéshez szükséges egyéb eszközök: antenna, antennatartó tok, oszlopburkolat (2 m magasságig kötelező)
Mérkőzések
 • Mérkőzések: kettő darab 12 perces játszmából állnak.
 • Nincs eredményszámítás!
Játékmenet
 • A labdamenet alsó nyitással indul.
 • A labdát NEM LEHET első érintésből az ellentérfélre juttatni, a minimum két érintés kijátszása KÖTELEZŐ.
 • Amennyiben egy csapat egymás után, megszakítás nélkül negyedszer is megszerzi a nyitás jogát, forgást kell végrehajtania. A forgás során az a játékos, aki utoljára nyitott leforog a cserepadra, ahonnan a sorban következő beáll a helyére.
 • Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek.
Elforgatás
 • A nyitásfogadó csapat edzője egy állásrendi hellyel elforgathatja csapatát. Két forgatás között legalább egy befejezett labdamenetnek el kell telnie!
 • Maximum 3 alkalommal van lehetőség elforgatásra.

Játékosokra vonatkozó szabályok
 • Korosztály: 2011. január 1. és 2013. december 31. között született játékosok.
 • Játékosok létszáma: minimum 8, maximum 12 fő.
 • 4 – 7 játékos esetén a mérkőzéseket le kell játszania a csapatnak, de sajnos pénzbüntetést kötelesek fizetni.
 • Egyszerre a pályán csapatonként négy játékos lehet.
Rendezési feltételek
 • Játékterület nagysága: játékpálya (10m x 5m) + kifutó
 • Hálómagasság fiúknál 215 cm, lányoknál 210 cm
 • A támadóvonalat a középvonal tengelyétől 3 méterre kell jelölni.
 • Mérkőzésrendezéshez szükséges egyéb eszközök: antenna, antennatartó tok, oszlopburkolat (2 m magasságig kötelező).
Mérkőzések
 • Az OMB I. osztály és I.-II. osztály közötti osztályozó mérkőzései 3 nyert játszmáig tartanak.
 • Az OMB II., III. és IV. osztály mérkőzései 3 játszmáig tartanak.
 • A mérkőzéseken állásrendi lap (az MRSZ-ben beszerezhető) használata kötelező.
Játékmenet
 • A labdamenet nyitással indul. Alsó és felső nyitás is engedélyezett.
 • A nyitó pozícióban lévő játékos hátsó sorkötelesnek számít, a többiek első sorkötelesek
 • Az egyes játszmák során négy csere lehetősége van egy csapatnak.
 • Az OMB mérkőzések első játszmájában szereplő játékosok a második játszmában nem léphetnek pályára. A harmadik játszma során bárki pályára léphet a jegyzőkönyvben szereplő játékosok közül.
 • Az I. osztályban és az I.-II. osztály közti osztályozón a negyedik játszmában legfeljebb 2 olyan játékos szerepelhet, aki a harmadik játszmában szerepelt.
 • Az I. osztályban és az I.-II. osztály közti osztályozón az ötödik játszmában bárki pályára léphet a jegyzőkönyvben szereplő játékosok közül.
Labdaérintés
 • A labdamenetek során minden technikai elem alkalmazható, azaz ejtés, sánc, légikosár, ütés stb.

Játékosokra vonatkozó szabályok
 • Korosztály: 2009. január 1. és 2011. december 31. között született játékosok.
 • Játékosok létszáma: minimum 8, maximum 14 fő.
 • 6 vagy 7 játékos esetén a mérkőzéseket le kell játszania a csapatnak, de sajnos pénzbüntetést kötelesek fizetni.
 • A Libero játékosok száma 14 fő esetén 2 fő, 13 fő esetén 1 vagy 2 fő, 8-12 fő esetén 0, 1 vagy 2 fő. 7 játékos esetén 0 vagy 1 fő, 6 játékos esetén 0 fő.
 • Minden játékos elől-hátul számozott mezben kell játsszon, a mezszám nem lehet ragasztott, rajzolt, stb.
Rendezési feltételek
 • Játékterület nagysága: játékpálya (18m x 9m) + kifutó (osztálytól függően)
 • Hálómagasság fiúknál 230 cm, lányoknál 217 cm
 • Labda: GALA BV 5591S, min. 16 db (IV. osztályban 1 mérkőzéslabda; bemelegítéshez más típus is megfelel)
 • Mérkőzésrendezéshez szükséges egyéb eszközök: süllyesztett oszlop, magassága 2,55m (IV. osztályban lehetőség szerint süllyesztett) antenna, antennatartó tok, versenyháló, oszlopburkolat (2 m magasságig kötelező), játékvezetői emelvény burkolva (IV: osztályban nem kötelező), jegyzőkönyvvezetői asztal + 2-3 szék, papír alapú jegyzőkönyvtömb, VB-11 állásrendi űrlap, cserepadok, kézi eredményjelző, hálómagasság-mérő, digitális nyomásmérő, pumpa, 25m-es mérőszalag vagy lézeres távmérő, Libero újrakijelölési mellény, digitális hőmérő, digitális fénymérő, internethez csatlakozó tablet vagy laptop, pályavonallal megegyező színű 5cm széles ragasztószalag, piros 5cm széles ragasztószalag
Mérkőzések
 • Mérkőzések: 3 vagy 5-csapatos tornákon 3 NYERT játszmáig, 4-csapatos tornán 3 játszmáig.
Játékmenet
 • A játszma előtt az edző le kell adja a kitöltött és aláírt állásrendi lapot a jegyzőkönyvvezetőnek vagy a II. játékvezetőnek. A játékosok az így megadott rend szerint kell felálljanak a pályán.
 • A labdamenet az I. játékvezető sípszavára alsó vagy felső nyitással indul, és addig tart, amíg a labda talajt ér VAGY valamely csapattag (edző, játékos, stb.) hibát követ el.
 • Az a csapat, amelyik hibát követ el, illetve amelynek pályáján (a határoló vonalakat is beleértve) a labda talajt ér, elveszti a labdamenetet és ellenfele kap egy pontot és megkapja a nyitás jogát.
 • A labdát NEM LEHET megfogni és dobni.
 • A nyitás jogát megszerző csapat minden játékosa az óramutató járásának megfelelően egy pozícióval odébb helyezkedik (kivéve, ha a labdamenet az ő nyitásával indult). Az így I-es pozícióba kerülő játékos végezheti el a következő nyitást. A nyitást a nyitó zónából kell végrehajtani (a nyitó zóna a kifutó alapvonal mögötti része, melyet az oldalvonalak képzeletbeli meghosszabbításai határolnak)
 • Amelyik csapat előbb éri el a 25 pontot legalább 2 pont különbséggel, az a csapat nyeri a játszmát (kivétel az ötödik, döntő játszmát, ott 15 pontot kell elérni, szintén legalább 2 pont különbséggel). Amennyiben 25 (ötödik játszmában 15) pontnál nincs 2 pont különbség, a játszma addig tart, amíg a 2 pont különbség ki nem alakul. Az ekkor vezető csapat nyeri a játszmát.
Csere
 • Csere kérése: a cserejátékos játékra készen belép a cserezónába. NEM KELL KARJEL!
 • Egy holtidőben (két labdamenet közötti idő) egyszer lehet cserét kérni, de a cserekérés lehet többszörös (ekkor több cserejátékos kér cserét).
 • Játszmánként 6 szabályos csere kérhető.
 • Kivételes csere: csak akkor, ha nincs szabályos cserére lehetőség, a kivételes cserével lecserélt játékos a mérkőzésen nem térhet vissza a pályára.
Pihenőidő
 • Pihenőidőt csak az edző (hiányában a játékkapitány) kérhet a játékvezetőnél a két kezével „T” betűt formálva.
 • A pihenőidő 30 másodpercig tart.
 • A pihenőidő kiadását (játékvezető sípol és két kezével „T” betűt formál) követően mindkét csapat le kell jöjjön a pályáról.
 • A pihenőidőt a csapat nem köteles a pályán kívül tölteni, a pihenőidő lejárta előtt a csapat visszatérhet a pályára.
 • Egy holtidőben 1 vagy 2 pihenőidő kérhető.
 • Egy játszmában legfeljebb 2 pihenőidő kérhető
Szankciók
 • Szankcionálni csak az I. játékvezetőnek van joga
Fokozatok
 • figyelmeztetés (sárga lap: egy csapattagnak mutatják fel, de a csapatra vonatkozik): Egy mérkőzésen egy csapat egyszer kaphat. Következménye: nincs
 • büntetés (piros lap: egyéni szankció): Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: pont az ellenfélnek és az ellenfél nyit
 • kiállítás (piros és sárga lap egy kézben, egyéni szankció): Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: a kiállított csapattag a büntetőterületen elhelyezett széken kell üljön a játszma végéig, a játékba nem avatkozhat be (még szóban sem!). A kiállított játékost szabályos cserével le kell cserélni (ha nem lehet, az edző kérhet kivételes cserét)
 • kizárás (piros és sárga lap külön kézben, egyéni szankció) Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: a kizárt csapattag el kell hagyja a teljes Versenyterületet (játékterület + Ellenőrző terület) a mérkőzés végéig. A kizárt játékost szabályos cserével le kell cserélni (ha nem lehet, az edző kérhet kivételes cserét)
 • A büntetés, kiállítás, kizárás szankciók pénzbüntetést vonnak magukkal
Hiányos csapat
 • Amennyiben a csapat létszáma mérkőzés közben 6 fő alá csökken (szankció, sérülés), a csapat hiányossá válik. Következménye: az eddig megnyert játszmáit és pontjait megtartja, de az ellenfél annyi pontot, illetve játszmát kap, hogy megnyerje a mérkőzést (felkerekítés)
Ki nem álló csapat
 • Amennyiben a csapat a mérkőzésre 6-nál kevesebb játékengedéllyel rendelkező sportolóval jelenik meg, ki nem állónak minősül, kivéve a vis maior eseteit.

Játékosokra vonatkozó szabályok
 • Korosztály: 2007. január 1. és 2010. december 31. között született játékosok.
 • Játékosok létszáma: minimum 8, maximum 14 fő.
 • 6 vagy 7 játékos esetén a mérkőzéseket le kell játszania a csapatnak, de sajnos pénzbüntetést kötelesek fizetni.
 • A Libero játékosok száma 14 fő esetén 2 fő, 13 fő esetén 1 vagy 2 fő, 8-12 fő esetén 0, 1 vagy 2 fő. 7 játékos esetén 0 vagy 1 fő, 6 játékos esetén 0 fő.
 • Minden játékos elől-hátul számozott mezben kell játsszon, a mezszám nem lehet ragasztott, rajzolt, stb.
Rendezési feltételek
 • Játékterület nagysága: játékpálya (18m x 9m) + kifutó (osztálytól függően)
 • Hálómagasság fiúknál 243 cm, lányoknál 224 cm.
 • Labda: GALA BV 5591S, min. 16 db (IV. osztályban 1 mérkőzéslabda; bemelegítéshez más típus is megfelel).
 • Mérkőzésrendezéshez szükséges egyéb eszközök: süllyesztett oszlop, magassága 2,55m (IV. osztályban lehetőség szerint süllyesztett) antenna, antennatartó tok, versenyháló, oszlopburkolat (2 m magasságig kötelező), játékvezetői emelvény burkolva (IV. osztályban nem kötelező), jegyzőkönyvvezetői asztal + 2-3 szék, papír alapú jegyzőkönyvtömb, VB-11 állásrendi űrlap, cserepadok, kézi eredményjelző, hálómagasság-mérő, digitális nyomásmérő, pumpa, 25m-es mérőszalag vagy lézeres távmérő, Libero újrakijelölési mellény, digitális hőmérő, digitális fénymérő, internethez csatlakozó tablet vagy laptop, pályavonallal megegyező színű 5cm széles ragasztószalag, piros 5cm széles ragasztószalag
Mérkőzések
 • Mérkőzések: 3 vagy 5-csapatos tornákon 3 NYERT játszmáig, 4-csapatos tornán 3 játszmáig.
Játékmenet
 • A játszma előtt az edző le kell adja a kitöltött és aláírt állásrendi lapot a jegyzőkönyvvezetőnek vagy a II. játékvezetőnek. A játékosok az így megadott rend szerint kell felálljanak a pályán.
 • A labdamenet az I. játékvezető sípszavára alsó vagy felső nyitással indul, és addig tart, amíg a labda talajt ér, VAGY valamely csapattag (edző, játékos, stb.) hibát követ el.
 • Az a csapat, amelyik hibát követ el, illetve amelynek pályáján (a határoló vonalakat is beleértve) a labda talajt ér, elveszti a labdamenetet és ellenfele kap egy pontot és megkapja a nyitás jogát.
 • A labdát NEM LEHET megfogni és dobni.
 • A nyitás jogát megszerző csapat minden játékosa az óramutató járásának megfelelően egy pozícióval odébb helyezkedik (kivéve, ha a labdamenet az ő nyitásával indult). Az így I-es pozícióba kerülő játékos végezheti el a következő nyitást. A nyitást a nyitó zónából kell végrehajtani (a nyitó zóna a kifutó alapvonal mögötti része, melyet az oldalvonalak képzeletbeli meghosszabbításai határolnak)
 • Amelyik csapat előbb éri el a 25 pontot legalább 2 pont különbséggel, az a csapat nyeri a játszmát (kivétel az ötödik, döntő játszmát, ott 15 pontot kell elérni, szintén legalább 2 pont különbséggel). Amennyiben 25 (ötödik játszmában 15) pontnál nincs 2 pont különbség, a játszma addig tart, amíg a 2 pont különbség ki nem alakul. Az ekkor vezető csapat nyeri a játszmát.
Csere
 • Csere kérése: a cserejátékos játékra készen belép a cserezónába. NEM KELL KARJEL!
 • Egy holtidőben (két labdamenet közötti idő) egyszer lehet cserét kérni, de a cserekérés lehet többszörös (ekkor több cserejátékos kér cserét).
 • Játszmánként 6 szabályos csere kérhető.
 • Kivételes csere: csak akkor, ha nincs szabályos cserére lehetőség, a kivételes cserével lecserélt játékos a mérkőzésen nem térhet vissza a pályára.
Pihenőidő
 • Pihenőidőt csak az edző (hiányában a játékkapitány) kérhet a játékvezetőnél a két kezével „T” betűt formálva.
 • A pihenőidő 30 másodpercig tart.
 • A pihenőidő kiadását (játékvezető sípol és két kezével „T” betűt formál) követően mindkét csapat le kell jöjjön a pályáról.
 • A pihenőidőt a csapat nem köteles a pályán kívül tölteni, a pihenőidő lejárta előtt a csapat visszatérhet a pályára.
 • Egy holtidőben 1 vagy 2 pihenőidő kérhető.
 • Egy játszmában legfeljebb 2 pihenőidő kérhető
Szankciók
 • Szankcionálni csak az I. játékvezetőnek van joga
Fokozatok
 • figyelmeztetés (sárga lap: egy csapattagnak mutatják fel, de a csapatra vonatkozik): Egy mérkőzésen egy csapat egyszer kaphat. Következménye: nincs
 • büntetés (piros lap: egyéni szankció): Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: pont az ellenfélnek és az ellenfél nyit
 • kiállítás (piros és sárga lap egy kézben, egyéni szankció): Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: a kiállított csapattag a büntetőterületen elhelyezett széken kell üljön a játszma végéig, a játékba nem avatkozhat be (még szóban sem!). A kiállított játékost szabályos cserével le kell cserélni (ha nem lehet, az edző kérhet kivételes cserét)
 • kizárás (piros és sárga lap külön kézben, egyéni szankció) Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: a kizárt csapattag el kell hagyja a teljes Versenyterületet (játékterület + Ellenőrző terület) a mérkőzés végéig. A kizárt játékost szabályos cserével le kell cserélni (ha nem lehet, az edző kérhet kivételes cserét)
 • A büntetés, kiállítás, kizárás szankciók pénzbüntetést vonnak magukkal
Hiányos csapat
 • Amennyiben a csapat létszáma mérkőzés közben 6 fő alá csökken (szankció, sérülés), a csapat hiányossá válik. Következménye: az eddig megnyert játszmáit és pontjait megtartja, de az ellenfél annyi pontot, illetve játszmát kap, hogy megnyerje a mérkőzést (felkerekítés)
Ki nem álló csapat
 • Amennyiben a csapat a mérkőzésre 6-nál kevesebb játékengedéllyel rendelkező sportolóval jelenik meg, ki nem állónak minősül, kivéve a vis maior eseteit.

Játékosokra vonatkozó szabályok
 • Korosztály: 2004. január 1. és 2008. december 31. között született játékosok, továbbá mérkőzésenként 2 fő 2003-ban született játékos megengedett.
 • Játékosok létszáma: minimum 8, maximum 14 fő.
 • 6 vagy 7 játékos esetén a mérkőzéseket le kell játszania a csapatnak, de sajnos pénzbüntetést kötelesek fizetni.
 • A Libero játékosok száma 14 fő esetén 2 fő, 13 fő esetén 1 vagy 2 fő, 8-12 fő esetén 0, 1 vagy 2 fő. 7 játékos esetén 0 vagy 1 fő, 6 játékos esetén 0 fő.
 • Minden játékos elől-hátul számozott mezben kell játsszon, a mezszám nem lehet ragasztott, rajzolt, stb.
Rendezési feltételek
 • Játékterület nagysága: játékpálya (18m x 9m) + kifutó (osztálytól függően)
 • Hálómagasság fiúknál 243 cm, lányoknál 224 cm.
 • Labda: I-II. osztályban: MIKASA V200W min. 16 db,
  III-IV. osztályban GALA BV 5591S, min. 16 db (IV. osztályban 1 mérkőzéslabda; bemelegítéshez más típus is megfelel)
 • Mérkőzésrendezéshez szükséges egyéb eszközök: süllyesztett oszlop, magassága 2,55m (IV. osztályban lehetőség szerint süllyesztett) antenna, antennatartó tok, versenyháló, oszlopburkolat (2 m magasságig kötelező), játékvezetői emelvény burkolva (IV. osztályban nem kötelező), jegyzőkönyvvezetői asztal + 2-3 szék, papír alapú jegyzőkönyvtömb, VB-11 állásrendi űrlap, cserepadok, kézi eredményjelző, hálómagasság-mérő, digitális nyomásmérő, pumpa, 25m-es mérőszalag vagy lézeres távmérő, Libero újrakijelölési mellény, digitális hőmérő, digitális fénymérő, internethez csatlakozó tablet vagy laptop, pályavonallal megegyező színű 5cm széles ragasztószalag, piros 5cm széles ragasztószalag
Mérkőzések
 • Mérkőzések: 3 vagy 5-csapatos tornákon 3 NYERT játszmáig, 4-csapatos tornán 3 játszmáig.
Játékmenet
 • A játszma előtt az edző le kell adja a kitöltött és aláírt állásrendi lapot a jegyzőkönyvvezetőnek vagy a II. játékvezetőnek. A játékosok az így megadott rend szerint kell felálljanak a pályán.
 • A labdamenet az I. játékvezető sípszavára alsó vagy felső nyitással indul, és addig tart, amíg a labda talajt ér, VAGY valamely csapattag (edző, játékos, stb.) hibát követ el.
 • Az a csapat, amelyik hibát követ el, illetve amelynek pályáján (a határoló vonalakat is beleértve) a labda talajt ér, elveszti a labdamenetet, és ellenfele kap egy pontot, és megkapja a nyitás jogát.
 • A labdát NEM LEHET megfogni és dobni.
 • A nyitás jogát megszerző csapat minden játékosa az óramutató járásának megfelelően egy pozícióval odébb helyezkedik (kivéve, ha a labdamenet az ő nyitásával indult). Az így I-es pozícióba kerülő játékos végezheti el a következő nyitást. A nyitást a nyitó zónából kell végrehajtani (a nyitó zóna a kifutó alapvonal mögötti része, melyet az oldalvonalak képzeletbeli meghosszabbításai határolnak)
 • Amelyik csapat előbb éri el a 25 pontot legalább 2 pont különbséggel, az a csapat nyeri a játszmát (kivétel az ötödik, döntő játszmát, ott 15 pontot kell elérni, szintén legalább 2 pont különbséggel). Amennyiben 25 (ötödik játszmában 15) pontnál nincs 2 pont különbség, a játszma addig tart, amíg a 2 pont különbség ki nem alakul. Az ekkor vezető csapat nyeri a játszmát.
Csere
 • Csere kérése: a cserejátékos játékra készen belép a cserezónába. NEM KELL KARJEL!
 • Egy holtidőben (két labdamenet közötti idő) egyszer lehet cserét kérni, de a cserekérés lehet többszörös (ekkor több cserejátékos kér cserét).
 • Játszmánként 6 szabályos csere kérhető.
 • Kivételes csere: csak akkor, ha nincs szabályos cserére lehetőség, a kivételes cserével lecserélt játékos a mérkőzésen nem térhet vissza a pályára.
Pihenőidő
 • Pihenőidőt csak az edző (hiányában a játékkapitány) kérhet a játékvezetőnél a két kezével „T” betűt formálva.
 • A pihenőidő 30 másodpercig tart.
 • A pihenőidő kiadását (játékvezető sípol és két kezével „T” betűt formál) követően mindkét csapat le kell jöjjön a pályáról.
 • A pihenőidőt a csapat nem köteles a pályán kívül tölteni, a pihenőidő lejárta előtt a csapat visszatérhet a pályára.
 • Egy holtidőben 1 vagy 2 pihenőidő kérhető.
 • Egy játszmában legfeljebb 2 pihenőidő kérhető
Szankciók
 • Szankcionálni csak az I. játékvezetőnek van joga
Fokozatok
 • figyelmeztetés (sárga lap: egy csapattagnak mutatják fel, de a csapatra vonatkozik): Egy mérkőzésen egy csapat egyszer kaphat. Következménye: nincs
 • büntetés (piros lap: egyéni szankció): Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: pont az ellenfélnek és az ellenfél nyit
 • kiállítás (piros és sárga lap egy kézben, egyéni szankció): Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: a kiállított csapattag a büntetőterületen elhelyezett széken kell üljön a játszma végéig, a játékba nem avatkozhat be (még szóban sem!). A kiállított játékost szabályos cserével le kell cserélni (ha nem lehet, az edző kérhet kivételes cserét)
 • kizárás (piros és sárga lap külön kézben, egyéni szankció) Egy mérkőzésen egy csapattag (játékos, edző, stb.) egyszer kaphat. Következménye: a kizárt csapattag el kell hagyja a teljes Versenyterületet (játékterület + Ellenőrző terület) a mérkőzés végéig. A kizárt játékost szabályos cserével le kell cserélni (ha nem lehet, az edző kérhet kivételes cserét)
 • A büntetés, kiállítás, kizárás szankciók pénzbüntetést vonnak magukkal
Hiányos csapat
 • Amennyiben a csapat létszáma mérkőzés közben 6 fő alá csökken (szankció, sérülés), a csapat hiányossá válik. Következménye: az eddig megnyert játszmáit és pontjait megtartja, de az ellenfél annyi pontot, illetve játszmát kap, hogy megnyerje a mérkőzést (felkerekítés)
Ki nem álló csapat
 • Amennyiben a csapat a mérkőzésre 6-nál kevesebb játékengedéllyel rendelkező sportolóval jelenik meg, ki nem állónak minősül, kivéve a vis maior eseteit.

Hogyan mérjek?

A magyar röplabdázás 12 éves stratégiájának egyik alegysége az Egységes utánpótlás szakanyag, melynek első nagyobb volumenű projektje, hogy képet kapjunk sportolóink mérési adatairól és folyamatosan követhető legyen a fejlődésük.

Ennek érdekében elkészült az „Így mérjünk” kisokos, melynek segítségével a méréseket még könnyebben és pontosabban el tudják végezni a tagszervezeteinknél dolgozó szakemberek!

Mérési protokoll
MRSZ egységes mérési protokoll
Motoros mérési lap táblázat

A felmérési eredményt a BackOffice 32-es fülén (Mérési Protokoll) karbantartás menüpont alatt lehet feltölteni.

Hol játszhatok?

Kerület Nem Korosztály Egyesület neve Web elérhetőség
Budaörs leány U11, U12, U13, U15, U17, U20 Budaörsi DSE www.hunvolley.info
Zugló, XIV. kerület leány U11, U12, U13, U15, U17, U20 BVSC-Zugló www.hunvolley.info
Újbuda, XI. kerület leány U13, U15, U17 Castor SE www.hunvolley.info
Csepel, XXI. kerület leány U12, U13, U15 Csepeli Röplabda Club www.hunvolley.info
Csepel, XXI. kerület fiú U13, U15 Csepeli Röplabda Club www.hunvolley.info
Érd leány U11, U12, U13, U15, U17 Delta Röplabda Sportegyesület www.hunvolley.info
Tahitótfalu leány U10, U11, U12, U13, U15, U17, U20 Dunakanyar Sportegyesület www.hunvolley.info
Tahitótfalu fiú U15, U17, U20 Dunakanyar Sportegyesület www.hunvolley.info
XI. kerület leány U12, U13, U15, U17, U20 Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium www.hunvolley.info
Gödöllő leány U13, U15, U17, U20 Gödöllői Röplabda Club www.hunvolley.info
Gödöllő fiú U17, U20 Gödöllői Röplabda Club www.hunvolley.info
XI. kerület leány U11, U13 Grosics Alapítvány www.hunvolley.info
VIII. kerület leány U10, U11, U12 Hercules Fiai Honvéd Sport Egyesület www.hunvolley.info
XIX. kerület leány U11, U12, U13, U15, U17, U20 Kispest SE www.hunvolley.info
XX. kerület leány U13, U15, U17 Kölyökróka Röplabda Sportegyesület www.hunvolley.info
XX. kerület fiú U17 Kölyökróka Röplabda Sportegyesület www.hunvolley.info
IX. kerület leány U15, U17, U20 Közgáz Sport Club www.hunvolley.info
Kistarcsa leány U13, U15, U17 Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club elnevezésű Egyesület www.hunvolley.info
XVIII. kerület leány U15, U17 Lőrinc 2000 Szabadidő Sportegyesület www.hunvolley.info
XVIII. kerület fiú U17, U20 Lőrinc 2000 Szabadidő Sportegyesület www.hunvolley.info
XI. kerület leány U13 MAFC www.hunvolley.info
XI. kerület fiú U13, U15, U17, U20 MAFC www.hunvolley.info
XII. kerület leány U11, U13, U15, U17, U20 TFSE www.hunvolley.info
XII. kerület fiú U13, U15, U17, U20 TFSE www.hunvolley.info
XVIII. kerület fiú U15, U17, U20 Malév-Budapest Sport Club www.hunvolley.info
X. kerület leány U15, U17 Mozdulj SE www.hunvolley.info
XII. kerület leány U10, U11, U12, U13, U15, U17, U20 MTK www.hunvolley.info
XV. Kerület leány U13, U15, U17 Palota Röplabda Club www.hunvolley.info
III. kerület leány U10, U13, U15, U17, U20 Panoráma Életvitel és Sportegyesület www.hunvolley.info
X. kerület leány U11 Pénzügyőr Sportegyesület www.hunvolley.info
X. kerület fiú U13, U15, U17, U20 Pénzügyőr Sportegyesület www.hunvolley.info
X., XI., XII., XVII. kerület leány U12, U13, U15 Röppalánta Sportegyesület www.hunvolley.info
XIX. kerület leány U15, U17, U20 Utánpótlás Akadémia Kistex www.hunvolley.info
XIX. kerület fiú U17, U20 Utánpótlás Akadémia Kistex www.hunvolley.info
IV. kerület leány U10, U11, U12, U13, U15, U17, U20 UTE www.hunvolley.info
III. kerület leány U10, U11, U12, U13, U15, U17, U20 Vasas Sport Club www.hunvolley.info
Dunakeszi leány U11, U12, U13, U15, U17, U20 Városi Sportegyesület Dunakeszi www.hunvolley.info

Kit kereshetek?

Ügycsoport Kit kereshetek?
U10, U11, U12, U13 bajnokságok Takács Ádám utánpótlás versenybíró (takacs.adam@hunvolley.hu)
U15 bajnokság Tóth Szandra utánpótlás versenybíró (toth.szandra@hunvolley.hu)
U17 bajnokság Deák Ferenc utánpótlás versenybíró (deak.ferenc@hunvolley.hu)
U20 bajnokság Szombathelyi Zsófi utánpótlás versenybíró (szombathelyi.zsofia@hunvolley.hu)
NB2 bajnokság Bátkai Dénes versenybíró (batkaidenes@hunvolley.hu)
NB1, Extraliga, MK bajnokság Mezei Zoltán versenybíró (versenybizottsag@hunvolley.hu)
Vollé Röpsuli Kleczli Kitti UP munkatárs (kleczli.kitti@hunvolley.hu)
Eredményigazolás kérése (teremröplabda) Koltai Csanád (koltai.csanad@hunvolley.hu)
Eredményigazolás kérése (strandröplabda) Soltész Róbert (soltesz.robert@hunvolley.hu)
Eredményigazolás kérése (Diákolimpia) Diákolimpia versenyeken elért eredményeket kizárólag az MDSZ jogosult igazolni: www.diakolimpia.hu/felveteli-tobbletpontok
Teremröplabda verseny és játékengedély Szombathelyi Zsófia utánpótlás versenybíró (szombathelyi.zsofia@hunvolley.hu)
Teremröplabda UP szakmai kérdések Kormos Mihály szakami igazgató (kormos.mihaly@hunvolley.hu), Koltai Csanád (koltai.csanad@hunvolley.hu)
TAO elszámolás Harmat Ildikó (ildiko.harmat@hunvolley.hu), Juhász Lili (juhasz.lili@hunvolley.hu),
Molnár Piroska (molnar.piroska@hunvolley.hu), Lovász Katalin (lovasz.katalin@hunvolley.hu)
TAO jóváhagyás Kiss Tünde (kiss.tunde@hunvolley.hu)
Nemzetközi transzferek Inczeffy Zsombor felnőtt női válogatott technikai vezető (nationalteams@hunvolley.hu)
Tagfelvétel, teremröplabda külföldi játékosok nyilvántartásba vétele a transzfer után Szabóné Lengyel Katalin nyilvántartási és átigazolási sportmunkatárs (szabone.katalin@hunvolley.hu)
Átigazolási és nyilvántartási ügyek (terem-, strand- és ülőröplabda) Nyilvántartási csoport (szabone.katalin@hunvolley.hu gyorke.szabo.anita@hunvolley.hu)