Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyamot hirdet a Magyar Röplabda Szövetség

Érdeklődők, sportszervezetek figyelem: a Magyar Röplabda Szövetség Papíralapú Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyamot hirdet. A tanfolyamot és vizsgát a tavalyi évben már bevált rendszerben valósítja meg az MRSZ – néhány változtatással – az alábbiak szerint.

A rendszer célja: a papíralapú jegyzőkönyvvezetők felkészültségének magasabb szintre emelése; lehetőséget biztosítani a jelölteknek a vizsga előtti gyakorlásra; a sikeresen vizsgázott jegyzőkönyvvezetők azonnal magasabb szinten kezdjék meg tevékenységüket (gyakorlottság); a játékvezetők munkájának megkönnyítése, felkészültebb jegyzőkönyvvezetők révén; a tanfolyami és vizsgarendszer magasabb szintre emelése; az elmúlt szezonokban tapasztalt jegyzőkönyvvezetői hibák kiküszöbölése, megelőzése; az elektronikus jegyzőkönyvvezetői tanfolyam alapjainak megteremtése.

A tanfolyamot és a vizsgát – ahogy már az eddigiekben – térben és időben is különválasztjuk. A szakmai és adminisztrációs feladatok megosztása: a tematika kidolgozását, az oktatási segédanyagok elkészítését, a tanfolyami előadások és vizsga lebonyolítását, illetve az adminisztrációt, a szervezést 2fő végzi el.

A tanfolyam és vizsga rendszere az alábbi részekből áll össze:

Tanfolyam (2018.02.21 szerda, Budapest):

Helyszín: Pénzügyőr SE Sportcsarnok és Pénzügyőr SE tárgyalója

Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 2/B.

14:00 Regisztráció – kötelező

14:15 Elméleti rész 4 órás előadás – kötelező

18:15 – 18:45 Pihenő (ebédidő)

18:45 Konzultáció: 15 perces konzultáció az esetleges kérdésekről – kötelező

19:00 Gyakorlat: 1 élő mérkőzésen gyakorlás az előadók segítségével (F-F2-035 Felnőtt NBII-es mérkőzés: Pénzügyőr SE – ZTE RK 2000) – kötelező

Gyakorlat (2018.02.22-2018.03.24):

A megadott időszakban 2 szabadon választott, a hivatalos versenynaptárban szereplő mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) – kötelező

Vizsga (2018.03.25 vasárnap, Budapest):

Helyszín: Pénzügyőr SE Sportcsarnok

Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 2/B.

15:15 Regisztráció – kötelező

15:30 Konzultáció, teszt, hibás jegyzőkönyv javítása: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal, jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése, majd hibás jegyzőkönyv javítása – kötelező

16:00 Vizsga: 1 élő mérkőzés jegyzőkönyvének vezetése (F-F1-??? Felnőtt NBI-es mérkőzés: Pénzügyőr SE – ??? 1700) – kötelező

 

A sikeres vizsga feltételei:

a tanfolyami és vizsgadíj határidőre történő befizetése (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); Részvétel a tanfolyam valamennyi kötelező elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); A megadott időszakban 2 szabadon választott mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) és a gyakorló jegyzőkönyvek vizsga előtti leadása (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); Részvétel a vizsga valamennyi elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); A jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos vizsgakérdések legalább 80%-os sikerrel történő megválaszolása; hibás jegyzőkönyv javítása legalább 80%-os sikerrel; Vizsgajegyzőkönyv eredményes kitöltése és leadása a vizsgáztatónak (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); „Megfelelt” minősítés megszerzése; Pótvizsga nincs; Amennyiben egy jelentkező nem szerzi meg a „Megfelelt” minősítést, az MRSZ által későbbiekben szervezett tanfolyamon és vizsgán – a részvételi díj újbóli befizetése mellett – ismét részt vehet.

Díjak:

A tanfolyam és vizsga díja: 15.000.-Ft/fő, amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással előre kell megfizetni. (A jelentkező törlése esetén nem kerül visszafizetésre!) A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „Jegyzőkönyvvezetői tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni!

Szezononkénti engedély díja: 5.000.-Ft/fő (Versenykiírás alapján), amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a szezononkénti engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben.

Jegyzőkönyvvezető Nyilvántartó lap (Teremröplabda): 100.-Ft/db (Versenykiírás alapján), amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egy időben.

Teremröplabda Jegyzőkönyvvezetői Igazolvány: 500.-Ft/db (Versenykiírás alapján), amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egy időben.

Egyebek:

A tanfolyamon és vizsgán való részvétel csak azok számára kötelező, akik eddig NEM rendelkeztek Jegyzőkönyvvezetői Engedéllyel és szeretnének ilyet kiváltani; A tanfolyamot és a vizsgát 2 eladó és vizsgáztató tartja, akiket az MRSZ Főtitkára jelöl ki; A tanfolyamhoz és a vizsgához szükséges jegyzőkönyveket az MRSZ biztosítja; A tanfolyamot legalább 10fő jelentkezése esetén tartjuk meg! A tanfolyamra maximum 15fő jelentkezését fogadjuk el, a jelentkezés valamennyi feltétele beérkezésének sorrendjében! Pótlehetőséget érdeklődés függvényében tartunk!

A tanfolyamon és vizsgán kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni;

Egyéb információk a Jegyzőkönyvezetői Szabályzatban (megtalálható az MRSZ honlapján www.hunvolley.hu) olvashatóak.

A jegyzőkönyvvezetői tanfolyam szakmai anyagát elektronikus úton kapják meg a jelentkezők. Kérjük, az átküldésre kerülő szakmai anyagok előzetes áttanulmányozását!

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2018.02.16 (péntek);

A jelentkezéseket elektronikusan a nagykornel@hunvolley.hu e-mail címre kell elküldeni, beérkezési határidő 2018.02.16 (péntek);

A jelentkezéssel egyidejűleg a tanfolyami és vizsgadíjat (15.000.-Ft) az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, határidő 2018.02.16 (péntek). A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „Jegyzőkönyvvezetői tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni!

Jegyzőkönyvvezetői Igazolvánnyal és Szezononkénti Engedéllyel kapcsolatos adminisztráció:

A jegyzőkönyvvezető nyilvántartásba vételét, a Jegyzőkönyvvezetői Igazolvány kiállítását és a szezononkénti Engedély kiadását a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság végzi;

A nyilvántartásba vételt a NYÁB-09 Jegyzőkönyvvezető Nyilvántartó lap (Teremröplabda) kitöltésével és benyújtásával kérheti a jegyzőkönyvvezető 2db 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép csatolásával;

A szezononkénti engedélyt a NYÁB-23 Szezononkénti engedély kérő lap (Teremröplabda) kitöltésével és benyújtásával kérheti a jegyzőkönyvvezető;

A szükséges nyomtatványokat az MRSZ irodában vagy a tanfolyam helyszínén lehet átvenni.