A Magyar Röplabda Szövetség Papíralapú Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyamokat hirdet

A tanfolyamot és vizsgát az eddigiekben már bevált rendszerben valósítja meg a Magyar Röplabda Szövetség néhány változtatással az alábbiak szerint.

A rendszer célja:

 • A papíralapú jegyzőkönyvvezetők felkészültségének magasabb szintre emelése;
 • Lehetőséget biztosítani a jelölteknek a vizsga előtti gyakorlásra;
 • A sikeresen vizsgázott jegyzőkönyvvezetők azonnal magasabb szinten kezdjék meg tevékenységüket (gyakorlottság);
 • A játékvezetők munkájának megkönnyítése, felkészültebb jegyzőkönyvvezetők révén;
 • A tanfolyami és vizsgarendszer magasabb szintre emelése;
 • Az elmúlt szezonokban tapasztalt jegyzőkönyvvezetői hibák kiküszöbölése, megelőzése;
 • Az elektronikus jegyzőkönyvvezetői tanfolyam alapjainak megteremtése.

A tanfolyamot és a vizsgát – ahogy már az eddigiekben – térben és időben is különválasztjuk. Ezen kívül az elméleti és gyakorlati előadásokat szintén különválasztjuk. A szakmai és adminisztrációs feladatok megosztása: a tematika kidolgozását, az oktatási segédanyagok elkészítését, a tanfolyami előadások és vizsga lebonyolítását a Versenyiroda, illetve az adminisztrációt, a szervezést a Rendezvényszervezési Iroda végzi el.

A tanfolyam és vizsga rendszere az alábbi részekből áll össze:

2022. I. Tanfolyam

Elméleti előadás (2022.01.21 péntek, Budapest):

 • Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme
 • Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
 • 14.00 Regisztráció – kötelező
 • 14.15 Elméleti rész kb. 5 órás előadás, több szünettel – kötelező

Gyakorlati előadás, gyakorló mérkőzés (2022.01.29 szombat, Budaörs):

 • Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok
 • Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.
 • 15.30 Regisztráció – kötelező
 • 15.45 30 perces konzultáció az esetleges kérdésekről – kötelező
 • 16.15 1 szett oktatási segédanyag videóról történő jegyzőkönyvezése – kötelező
 • 17.30 Gyakorlat: 1 élő mérkőzésen gyakorlás az előadók segítségével (Felnőtt Női Extraliga 91. számú mérkőzés MTK Budapest – Szent Benedek RA 18.30) – kötelező

Gyakorlat (2022.01.30-2022.02.18):

 • A megadott időszakban 2 szabadon választott, a hivatalos versenynaptárban szereplő mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) – kötelező

Vizsga (2022.02.19 szombat, Budaörs):

 • Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok
 • Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.
 • 16.00 Regisztráció – kötelező
 • 16.15 Konzultáció: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal – kötelező
 • 16.30 Teszt: jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése – kötelező
 • 17.00 Jegyzőkönyv javítása: hibás jegyzőkönyv javítása – kötelező
 • 17.30 Vizsga: 1 élő mérkőzés jegyzőkönyvének vezetése (Felnőtt Női NBI 527. számú mérkőzés: Budaörsi DSE-EMERICUS – DSZC-Eötvös DSE 1830) – kötelező

VAGY

2022.II. Tanfolyam

Elméleti előadás (2022.01.28 péntek, Budapest):

 • Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme
 • Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
 • 14.00 Regisztráció – kötelező
 • 14.15 Elméleti rész kb. 5 órás előadás, több szünettel – kötelező

Gyakorlati előadás, gyakorló mérkőzés (2022.02.05 szombat, Budaörs):

 • Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok
 • Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.
 • 15.30 Regisztráció – kötelező
 • 15.45 30 perces konzultáció az esetleges kérdésekről – kötelező
 • 16.15 1 szett oktatási segédanyag videóról történő jegyzőkönyvezése – kötelező
 • 17.30 Gyakorlat: 1 élő mérkőzésen gyakorlás az előadók segítségével (Felnőtt Női NBI 518. számú mérkőzés Budaörsi DSE-EMERICUS – Jászberény VolleyballTeam 18.30) – kötelező

Gyakorlat (2022.02.06-2022.02.25):

 • A megadott időszakban 2 szabadon választott, a hivatalos versenynaptárban szereplő mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) – kötelező

Vizsga (2022.02.26 szombat, Budaörs):

 • Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok
 • Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.
 • 16.00 Regisztráció – kötelező
 • 16.15 Konzultáció: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal – kötelező
 • 16.30 Teszt: jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése – kötelező
 • 17.00 Jegyzőkönyv javítása: hibás jegyzőkönyv javítása – kötelező
 • 17.30 Vizsga: 1 élő mérkőzés jegyzőkönyvének vezetése (Felnőtt Női NBI 502. számú mérkőzés: Budaörsi DSE-EMERICUS – TFSE 1830) – kötelező

Az időpontok, a mérkőzések időpontjának esetleges módosításának függvényében változhatnak!

A sikeres vizsga feltételei:

 • A tanfolyami és vizsgadíj határidőre történő befizetése (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
 • Részvétel a tanfolyam valamennyi kötelező elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
 • A megadott időszakban 2 szabadon választott mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) és a gyakorló jegyzőkönyvek vizsga előtti leadása (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
 • Részvétel a vizsga valamennyi elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
 • A jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos vizsgakérdések legalább 80%-os sikerrel történő megválaszolása;
 • Hibás jegyzőkönyv javítása legalább 80%-os sikerrel
 • Vizsgajegyzőkönyv eredményes kitöltése és leadása a vizsgáztatónak (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
 • „Megfelelt” minősítés megszerzése;
 • Pótvizsga nincs;
 • Amennyiben egy jelentkező nem szerzi meg a „Megfelelt” minősítést, az MRSZ által későbbiekben szervezett tanfolyamon és vizsgán – a részvételi díj újbóli befizetése mellett – ismét részt vehet.

Díjak:

 • A tanfolyam és vizsga díja: 25.000.-Ft+ÁFA/fő (bruttó 31.750.-Ft/fő), amelyet az MRSZ számlájára átutalással előre kell megfizetni. (A jelentkező törlése esetén nem kerül visszafizetésre!) A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „2022. I. JKV tanfolyami díj” VAGY „2022. II. JKV tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni!
 • Szezononkénti engedély díja: 20.000.-Ft/fő (Versenykiírás alapján), amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a szezononkénti engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben.

Egyebek:

 • A tanfolyamon és vizsgán való részvétel csak azok számára kötelező, akik eddig NEM rendelkeztek Jegyzőkönyvvezetői Engedéllyel és szeretnének ilyet kiváltani;
 • A tanfolyamot és a vizsgát 2 eladó és vizsgáztató tartja, akiket az MRSZ Versenyiroda vezetője jelöl ki;
 • A tanfolyamhoz és a vizsgához szükséges jegyzőkönyveket az MRSZ biztosítja;
 • Egy tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg!
 • Egy tanfolyamra maximum 15 fő jelentkezését fogadjuk el, a jelentkezés valamennyi feltétele beérkezésének sorrendjében!
 • További tanfolyamokat az érdeklődés függvényében tartunk!
 • A tanfolyamon és vizsgán kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni;
 • Egyéb információk a Jegyzőkönyvvezetői Szabályzatban (megtalálható az MRSZ honlapján www.hunvolley.hu) olvashatóak.
 • A jegyzőkönyvvezetői tanfolyam szakmai anyagát elektronikus úton kapják meg a jelentkezők. Kérjük, az átküldésre kerülő szakmai anyagok előzetes áttanulmányozását!

Jelentkezés:

 • Jelentkezési határidő: 2022.01.07 (péntek);
 • A jelentkezéseket elektronikusan a tanfolyamok@hunvolley.hu e-mail címre kell elküldeni, beérkezési határidő 2022.01.07 (péntek);
 • A jelentkezéssel egyidejűleg a tanfolyami és vizsgadíjat (31.750.-Ft) az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, határidő 2022.01.07 (péntek).
  • Befizetéshez vagy utaláshoz a banki adatok: o Bank: MKB Bank Zrt.
  • Számlatulajdonos: Magyar Röplabda Szövetség
  • Számlaszám: 10300002-10564905-49020012
  • A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „2022. I. JKV tanfolyami díj” VAGY „2022. II. JKV tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni!
  • A jelentkezéskor az alábbi adatok megküldése szükséges: o Név
  • Születési dátum és hely
  • Anyja neve
  • Telefonszáma
  • E-mail címe
  • Küldő sportszervezet neve vagy egyéni jelentkezés
  • A jelentkezés elfogadásáról, esetleges hiánypótlásról, illetve elutasításról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.
  • A jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben (jelentkezés beküldése + tanfolyami díj befizetése együttesen) történik.

Jegyzőkönyvvezetői Igazolvánnyal és Szezononkénti Engedéllyel kapcsolatos adminisztráció:

A jegyzőkönyvvezető nyilvántartásba vételét és a szezononkénti Engedély kiadását a Nyilvántartási Iroda végzi.