Elektronikus jegyzőkönyvvezetői tanfolyam az MRSZ-ben

Tájékoztatjuk az érdeklődőket és a sportszervezeteket, hogy a Magyar Röplabda Szövetség Magyar Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői tanfolyamot és vizsgát hirdet.

A tanfolyamot és vizsgát az előzőekben már bevált papíralapú és elektronikus tanfolyami és vizsgarendszerben valósítja meg a Magyar Röplabda Szövetség az alábbiak szerint.

A rendszer indokoltsága:
• Elektronikus jegyzőkönyv használata a 2021-2022. Férfi és Női Extraliga és NBI osztályokban

Az rendszer célja:
• Magyar Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői (ES HUN) keret bővítése
• A Nemzetközi Elektronikus Jegyzőkönyvvezetők (ES CEV) számának lehetséges növelése
• Lehetőséget biztosítani a jelölteknek a vizsga előtti gyakorlásra;
• A sikeresen vizsgázott Magyar Elektronikus Jegyzőkönyvvezetők azonnal magas szinten kezdjék meg tevékenységüket (gyakorlottság);
• A játékvezetők munkájának megkönnyítése a felkészült jegyzőkönyvvezetők révén;
• A tanfolyami és vizsgarendszer magasabb szintre emelése;
• A hazai és nemzetközi vizsgával rendelkező játékvezetők részletes megismertetése a programmal, ezzel a gördülékenyebb játékvezető-jegyzőkönyvvezető kapcsolat segítése,
• Az elmúlt szezonokban tapasztalt Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői hibák kiküszöbölése, megelőzése.

A tanfolyamokat és a vizsgákat (elméleti és gyakorlati) térben és időben is különválasztjuk. A szakmai és adminisztrációs feladatok megosztása: a tematika kidolgozását, az oktatási segédanyagok elkészítését, a tanfolyami előadások és vizsga lebonyolítását a Versenyiroda, illetve az adminisztrációt, a szervezést a Rendezvényszervezési Iroda végzi el.

A tanfolyamra és vizsgára történő jelentkezés feltételei:
• Számítástechnika készség szintű ismerete;
• Sikeres Papíralapú Jegyzőkönyvvezetői vizsga megléte (legalább 1 éve);

A tanfolyam és vizsga rendszere az alábbi részekből áll össze:
2021. I. Tanfolyam
Elméleti előadás (2021.10.19 kedd, Budapest):
• Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme
• Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
• Regisztráció: 1500
• Elméleti rész áttekintése: 1515 – 1900
Gyakorlati előadás (2021.10.22 péntek, Budapest):
• Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme
• Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
• Regisztráció: 1500
• Gyakorlati alkalmazás áttekintése: 1515 – 1900
Gyakorlat (2021.10.23-2021.10.26):
• Helyszín: mérkőzések helyszíne (otthon)
• Cím: mérkőzések helyszínének címe (otthon)
• A megadott időszakban szabadon választott élő vagy videófelvételes mérkőzések gyakorló elektronikus jegyzőkönyvezése
Elméleti vizsga (2021.10.26 kedd, Budapest):
• Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme
• Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
• Regisztráció: 1500
• Konzultáció az elméleti vizsga előtt a vizsgáztatókkal: 1515-1530
• Beugró kérdések 1530-tól
• Teszt kitöltése: 1530-tól
• Szóbeli vizsga 1630-tól (a teszt eredményétől függően)
Gyakorlat (2021.10.27-2021.11.05):
• Helyszín: mérkőzések helyszíne (otthon)
• Cím: mérkőzések helyszínének címe (otthon)
• A megadott időszakban szabadon választott élő vagy videófelvételes mérkőzések gyakorló elektronikus jegyzőkönyvezése
Gyakorlati vizsga (2021.11.06 szombat, Budaörs):
• Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok
• Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.
• 1415 Regisztráció – kötelező
• 1430 Konzultáció: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal – kötelező
• 1500 Vizsga: 1 élő mérkőzés elektronikus jegyzőkönyvének vezetése (Felnőtt Női NBI mérkőzés: 100. számú mérkőzés MTK Budapest – Vasas Óbuda 1600) – kötelező

A sikeres vizsga feltételei:
• A tanfolyami és vizsgadíj határidőre történő befizetése (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
• Részvétel a tanfolyam valamennyi kötelező elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
• Részvétel a vizsgák valamennyi elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
• Elméleti vizsga: Tesztkérdések legalább 80%-os sikerrel történő megválaszolása, illetve a szóbeli vizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése;
• Az elméleti vizsgából külön pótvizsga nincs;
• Gyakorlati vizsgát csak azok tehetnek, akik az elméleti vizsgát sikeresen teljesítették;
• Gyakorlati vizsga: vizsgajegyzőkönyv eredményes kitöltése és leadása a vizsgáztatónak (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);
• „Megfelelt” minősítés megszerzése (sikeres elméleti és gyakorlati vizsga);
• Amennyiben egy jelentkező a gyakorlati vizsgán nem szerzi meg a „Megfelelt” minősítést, a pótvizsga felkészítő tanfolyamon és a pótvizsgán – a részvételi díj befizetése mellett – részt vehet.

A Pótvizsga rendszere az alábbi részekből áll össze:
2021. I. Pótvizsga felkészítő tanfolyam
Gyakorlati előadás (2021.11.09 kedd, Budapest):
• Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme
• Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
• Regisztráció: 1500
• Elméleti és gyakorlati rész áttekintése: 1515 – 1900
Gyakorlat (2021.11.10-2021.11.12):
• Helyszín: mérkőzések helyszíne (otthon)
• Cím: mérkőzések helyszínének címe (otthon)
• A megadott időszakban szabadon választott élő vagy videófelvételes mérkőzések gyakorló elektronikus jegyzőkönyvezése
Gyakorlati Pótvizsga (2021.11.13 szombat, Budaörs):
• Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok
• Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.
• 1615 Regisztráció – kötelező
• 1630 Konzultáció: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal – kötelező
• 1700 Vizsga: 1 élő mérkőzés elektronikus jegyzőkönyvének vezetése (Felnőtt Női NBI mérkőzés: 73. számú mérkőzés MTK Budapest – FATUM-Nyíregyháza 1800) – kötelező

A tanfolyam és vizsga eszközigénye:
(melyet minden jelentkezőnek az előadásokon és vizsgán magának kell biztosítania)
• Megfelelő teljesítményű laptop, tablet NEM megfelelő! (személyenként 1db);
• Telepített E-scoresheet HUN program a laptopon;
• Pendrive (személyenként 1db);
• Mobilinternet (személyenként 1db).
A jelentkezők által biztosítandó eszközökért a jelentkezők egyénileg felelnek! (AZ MRSZ semmilyen felelősséget nem vállal!)

Díjak:
A tanfolyam és vizsga díja: 40.000.-Ft+ÁFA/fő (bruttó 50.800.-Ft/fő), az MRSZ számlájára átutalással előre kell megfizetni. (A jelentkező törlése esetén nem kerül visszafizetésre!) A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „Magyar Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyam 2021. I. tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni!
• Pótvizsga felkészítési és pótvizsga díja: 20.000.-Ft+ÁFA/fő (bruttó 25.400.-Ft/fő), az MRSZ számlájára átutalással előre kell megfizetni. (A jelölt törlése esetén nem kerül visszafizetésre!) A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „Magyar Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyam 2021. I. pótvizsga díj” megjegyzést feltüntetni!
• Szezononkénti engedély díja: 20.000.-Ft/fő (Versenykiírás alapján), amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a szezononkénti engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben.

Egyebek:
• A tanfolyamon és vizsgán való részvétel csak azok számára kötelező, akik eddig NEM RENDELKEZTEK Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői Engedéllyel és szeretnének ilyet kiváltani;
A Férfi és Női Extraligás és NBI-es csapatok számára kötelező:
o 2fő beíratása vagy
o 1fő beíratása és 1fő vizsgázott Elektronikus Jegyzőkönyvvezető megnevezése, aki a 2021-2022-es szezonban, a csapat mérkőzésein az elektronikus jegyzőkönyvet írja vagy
o 2fő vizsgázott Elektronikus Jegyzőkönyvvezető megnevezése, akik a 2021-2022-es szezonban, a csapat mérkőzésein az elektronikus jegyzőkönyvet írják
• Egy tanfolyamot és a vizsgát legalább 10fő jelentkezése esetén tartjuk meg, de 15főnél több jelentkezést nem fogadunk el;
• A pótvizsga felkészítő tanfolyamot és pótvizsgát a jelentkezők számára való tekintet nélkül megtartjuk!
• A pótvizsga felkészítő tanfolyamon és pótvizsgán maximum 15fő vehet részt!
• További tanfolyamot az érdeklődés függvényében hirdet az MRSZ;
A tanfolyamon és vizsgán kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni;
• Egyéb információk a Jegyzőkönyvezetői Szabályzatban (megtalálható az MRSZ honlapján www.hunvolley.hu) olvashatóak.
• A Magyar Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői (ES HUN) Tanfolyam szakmai anyagát elektronikus úton kapják meg a jelentkezők. Az anyag előzetes áttekintése feltétlenül ajánlott!

Jelentkezés:
• Jelentkezési határidő: 2021.10.12 (kedd);
• A jelentkezéseket elektronikusan a tanfolyamok@hunvolley.hu e-mail címre kell elküldeni, beérkezési határidő 2021.10.12 (kedd);
• A jelentkezéssel egyidejűleg a tanfolyami és vizsgadíjat az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, határidő 2021.10.12 (kedd). A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „Magyar Elektronikus Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyam 2021. I. tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni!
• A jelentkezéskor az alábbi adatok megküldése szükséges:
o Név
o Születési dátum és hely
o Anyja neve
o Telefonszáma
o E-mail cím
o Küldő sportszervezet neve vagy egyéni jelentkezés
o Számlázási adatok
• A jelentkezés elfogadásáról, esetleges hiánypótlásról illetve elutasításról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.
• A jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben (jelentkezés beküldése+tanfolyami díj befizetése együttesen) történik, de előnyt élveznek a Férfi és Női Extraligás és NBI-es csapatok által küldött jelentkezők.

Jegyzőkönyvvezetői Igazolvánnyal és Szezononkénti Engedéllyel kapcsolatos adminisztráció:
• A jegyzőkönyvvezető nyilvántartásba vételét és a szezononkénti Engedély kiadását a Nyilvántartási Iroda végzi.