Page 5 - roplabdazas_2016
P. 5

Dear Volleyball friends!               Kedves röplabdás barátaim!

      70 years represent a truly remarkab-          70 év igazán figyelemre méltó mér-
     le milestone in the life of any organisa-        földkövet jelent minden szervezet éle-
     tion, and I would like to congratulate         tében, így megragadom az alkalmat,
     the Hungarian Volleyball Federation           hogy gratuláljak a Magyar Röplabda
     and all members of your family on this         Szövetségnek és a röplabdás család
     great achievement!                   valamennyi tagjának ebből az alka-
      Hungary has played a leading role           lomból!
     in the development of Volleyball in            Magyarország a kezdetektől fogva
     Europe from the very beginning. Vol-          vezető szerepet játszott a röplabdázás
     leyball was so popular and so impor-          európai fejlődésében. A röplabdázás
     tant to this country that Hungary was          hallatlan magyarországi népszerűsé-
     among the teams that participated in the very fir- gének köszönhetően a férfi válogatott az első olim-
     st men’s Olympic tournament contested in Tokyo  piai torna részvevője lehetett 1964-ben Tokióban!
     back in 1964!                  A 64-es olimpikonok Tatár Mihály, Gálos László,
      1964 Olympians Mihaly Tatar, Laszlo Galos, Otto  Prouza Ottó, Jánosi Ferenc, Lantos Csaba, Tüske Fe-
     Prouza, Ferenc Janosi, Csaba Lantos, Ferenc Tuske,  renc, Flórián Tibor, Ivancsó Vilmos, Kangyerka Antal,
     Tibor Florian, Vilmos Ivancso, Antal Kangyerka,  Czafik Béla, Molnár István és Bodó Gábor kiemelked-
     Bela Czafik, Istvan Molnar and Gabor Bodo stand  nek az úttörők közül, akik segítették a röplabda sport
     out among the pioneers who helped grow Volley- fejlődését Magyarországon és a nép játékává tették
     ball in Hungary and make it a game the people of  azt, melyet érdemes játszani vagy figyelemmel kísérni.
     this country like to watch and play.       Magyarország a továbbiakban is világklasszis
      Hungary has continued to produce a number of  játékosok sorát nevelte, mint Buzek László, idősebb
     world-class players such as Laszlo Buzek, György  Grózer György vagy Kántor Sándor, hogy csak né-
     Grozer senior, Sandor Kantor, to name only a few  hányat említsek – és ez a szakmai munka a mai
     – and it still does! The women’s national team is  napig tart. A női válogatott utóbbi években elért
     now at the heart of Hungary’s Volleyball family fol- sikerei után a magyarországi röplabdás család szí-
     lowing their great results and this is something you  ve közepén van és mindenki nagyon büszke lehet
     can all be very proud of!           az elért eredményekre.
      Volleyball has been growing for 70 years but the  A röplabdázás 70 éve fejlődik, de a jövő még fé-
     future looks even brighter for your country that has  nyesebbnek látszik az Önök országában, mely na-
     become a very important partner also in the orga- gyon fontos partnerévé vált a kiemelt nemzetközi
     nisation of major Volleyball tournaments.   röplabdás események rendezésének.
      I am confident that with the help of players, coa- Biztos vagyok benne, hogy a játékosok, edzők
     ches, officials and also with the enthusiasm shown  és a sportvezetők segítségével valamint a röplab-
     by many young people who are discovering Volley- dázással az iskolákban, klubokban megismerkedő
     ball at school or in your clubs Hungarian Volleyball  fiatalság lelkesedésével a magyar röplabdázás tö-
     will continue to grow.            retlenül fejlődik tovább.
      I sincerely congratulate you once again on this  Még egyszer őszintén gratulálok e speciális év-
     special anniversary and I look forward to seeing  forduló alkalmából és érdeklődve várom, hogy
     you all in Budapest to talk about new, innovative  személyesen is találkozzam Önökkel Budapesten
     projects so that together we can further develop  és eszmét cseréljünk újító szándékú programokról,
     our sport not only in Hungary but across the whole  melyekkel közösen segíthetjük a sportágunk fej-
     of Europe as well!              lődését, nemcsak Magyarországon, hanem egész
                            Európában.
                    Sincerely yours,                  Tisztelettel
                  Aleksandar Boričić               Aleksandar Boričić
                     CEV President                  a CEV elnöke

                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10