Page 4 - roplabdazas_2016
P. 4

Dear friends!                      Kedves Barátaim!

        On behalf of the FIVB and the wider           Nagy öröm számomra, hogy az FIVB
      volleyball family, it gives me great plea-        és a széles röplabdás család nevében
      sure to congratulate you on the 70-year         gratulálhatok Önöknek a röplabdázás
      anniversary of volleyball in Hungary           meghonosításának 70. évfordulója al-
      – a prestigious milestone, which you           kalmából, ami tekintélyes mérföldkő,
      should all be immensely proud of atta-          melynek eléréséért mérhetetlenül büsz-
      ining.                          kék lehetnek.
        Your journey started back on 19             Az Önök utazása 1946. december
      December 1946, one year before              19-én kezdődött, egy évvel megelőz-
      the International Volleyball Federa-           ve a Nemzetközi Röplabda Szövetség
      tion was founded. We are extremely            (FIVB) megalapítását. Végtelenül há-
      grateful for the contribution of your federation  lásak vagyunk, hogy szövetségük, a 14 alapító
      to the creation of the FIVB, being one of our 14  nemzet egyikeként hozzájárult az FIVB létreho-
      founding nations.               zásához.
        Volleyball in Hungary has developed enor-   A röplabdázás azóta is roppant ütemben fej-
      mously since then and we are delighted to see the  lődik Magyarországon és elragadtatva látjuk
      passion shown to the sport by your federation  a szövetségük és játékosaik szenvedélyes elhi-
      and its athletes, especially as your women’s vol- vatottságát a sportág iránt, kiváltképpen a női
      leyball team won the gold medal at the Europe- válogatottjuk elmúlt évi győzelmét az Európa
      an Volleyball League last year and returns to  Ligában, mellyel kivívták a jogot a 2017. évi FIVB
      participate in the international volleyball events  World Grand Prix-n való szerepléshez. Itt szeret-
      at the 2017 FIVB World Grand Prix. I would also  ném szintén kiemelni Magyarország gazdag röp-
      like to reference, in particular, Hungary’s rich  labdás történelmét, hiszen az első világbajnok-
      volleyball history as one of the first participants  ság résztvevője volt, mind a férfi, mind pedig női
      in the FIVB Volleyball World Championships for  szinten.
      men and women.                  Az FIVB nagyra értékeli a Magyar Röplabda
        The FIVB appreciates the contribution of the  Szövetség hozzájárulását a röplabda sport ma-
      Hungarian Volleyball Association to the devel- gyarországi és európai fejlődéséhez, mely meg-
      opment of volleyball in Hungary and Europe as  látásunk szerint az első számú családi sport.
      we look to establish it as the number one family  Elismerésünk a szövetségük korábbi elnöke, Dr.
      sport entertainment. We also commend the    Holvay Endre tevékenysége iránt, melyet, mint
      dedication to our sport of the former President  FIVB alelnök, hosszú éveken át, mint az Admi-
      of the Hungarian Volleyball Federation, Endre  nisztratív Tanács tagja és a Játékvezetői Bizottság
      Holvay, having served as an FIVB Vice-President  elnöke végzett.
      and Board of Administration member for many   Az FIVB nevében kívánok a Magyar Röplabda
      years and Chair of the FIVB Refereeing Commis- Szövetségnek gyümölcsöző és sikerekben gazdag
      sion.                     új esztendőt.
        The FIVB wishes the Hungarian Volleyball Asso-
      ciation a highly fruitful year ahead and continued
      success long into the future.


                    Yours in friendship,                Barátsággal,
                    Dr. Ary S. Graça F°              Dr. Ary S. Graça F°
                      FIVB President                  FIVB-elnök


                             4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9