Page 10 - roplabdazas_2016
P. 10

A válogatottak útja is buktatókkal volt tele. A női klubszinten is letették névjegyüket a nemzetközi
      együttesnek majd’ három évtizeden keresztül (1987– porondon, ezt bizonyítja a viharsarkiak ezüstje a
      2015) nem sikerült kijutnia az Európa-bajnokságra, a MEVZA-ligában, és hogy elindultak a BL-ben.
      férfiak 18 éves szünetet szakítottak meg, amikor 2001- Az 1983 után 2001-ben újra Eb-színpadra álló
      ben újra kontinenstornán bizonyíthattak.    férfiválogatott 2003-ban és 2005-ben is balszeren-
        Az utánpótlás-válogatottak azért többször is csésen maradt le az újabb szereplésről, a 2007-es
      kivívták az Eb-szereplés jogát. A junior nők 2000 sikertelen szombathelyi olimpiai selejtező óta pe-
      májusában, majd két esztendő múlva is végrehaj- dig folyamatosan csúszik le a szakág. 2014-re odáig
      tották a bravúrt, és az ifjúságiak is tündököltek, süllyedt, hogy már az első körben el kellett kezde-
      2003-ban a hetedik helyen végeztek a kontinens- nie az Eb-selejtezőket, 2016 tavaszán – miután ki-
      viadalon, sőt részt vehettek a világbajnokságon is. kapott a norvégoktól és az angoloktól! – a második
      A sportág 2003-ban bekerült a Héraklész Bajnok körbe lépés is túl nagy falatnak bizonyult. Éppen
      Programba, ami azt jelenti: két-két korosztályos fiú- ezért az MRSZ lázasan dolgozik azon, hogy néhány
      és leánykeret (összesen 60 fiatal játékos) felkészülé- éven belül a férfiak is felzárkózzanak a nőkhöz.
      sét a Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézeten (NUPI)
      keresztül finanszíroz az állam, csakúgy mint a velük  Strand- és ülőröplabda
      foglalkozó öt szakembert. Ez a konstrukció a 15-19
      éves tehetségeknek ad lehetőséget, míg a később  Ugyancsak van mit tenni a strandröplabdázók
      életre hívott Sport XXI Program a 10-14 esztendős  háza táján. Az 1996 óta az olimpia programján sze-
      gyermekek előtt nyitja meg a kaput. 2006-tól a röp- replő szakág idehaza egyelőre megmaradt amatőr
      labda is élvezheti a stratégia előnyeit, mint ahogy a  szinten, ami manapság az Európa-bajnoki részvétel-
      legkésőbb életre hívott Héraklész Csillagprogramét  hez is kevés. A világ egész egyszerűen elrohant mel-
      is. Ez utóbbi konstrukcióban minden, a Héraklész  lettünk, s bár a szakosztályosításnak köszönhetően
      Bajnok Programban helyet kapó sportág szerepel,  valami megmozdult, igencsak hosszú és rögös út
      célja, hogy a 19 év feletti, a felnőttválogatottba ke- vár még versenyzőinkre, hogy nemzetközi szinten is
      rüléshez még nem kellően erős játékosokat segítse.  jegyzett eredménnyel büszkélkedhessenek.
                               A végére hagytuk az ülőröplabdát, amely az
        Kiemelt sportágként újra a felfelé     1982 októberében megrendezett nemzetközi

                              torna oldalvízén építette ki kapcsolatait a Magyar
        Többek között ezeknek a programoknak is Röplabda-szövetséggel. Az MRSZ segítségével,
      köszönhetően 2009-ben mindkét ifjúsági válo-  Rádi Gyula irányításával NB I-es játékvezetők mű-
      gatottunk ott lehetett az Európa-bajnokságon, a ködtek közre a viadalon, a következő esztendő-
      hetedik helyen végző lányok egy évvel később a ben pedig megalakult az ülőröplabda-albizottság,
      junior-kontinensviadalon is színre léptek.   amely 1989 decemberében rendes tagjává vált a
        Az igazi fordulat 2013-tól következett be, ek- szövetségnek – azaz szavazati joggal rendelkezett
      kor került a röplabdázás a kiemelt sportágak annak közgyűlésein. Ennek az időszaknak a 2001-
      közé, s azóta biztos anyagi bázisra épül az állam ben hatályossá váló új sporttörvény vetett véget,
      támogatásának köszönhetően. Az „aládúco-   amely kimondta, hogy csak a NOB, illetve az AG-
      lás” szinte azonnal éreztette hatását: azok után, FIS (nem olimpiai sportokat tömörítő nemzetközi
      hogy női válogatottunk nyugodtan, kedvező szervezet) hatáskörébe tartozó sportágak lehet-
      körülmények között készülhetett, már a követ- nek tagjai az egyes szövetségeknek – így az MRSZ
      kező esztendőben kvalifikálta magát a 2015-ös kénytelen volt megválni az ülőröplabdázóktól. A
      Európa-bajnokságra, amit az Eb előtt megfejelt 2013-as újabb törvényi szabályozásnak köszönhe-
      az Európa-liga bravúros megnyerésével, a konti- tően azonban a szakág visszatért a röplabda égisze
      nensviadalon pedig továbbjutott csoportjából, s alá. Sajnos a férfiválogatott 80-as, 90-es évekbeli
      végül 12. lett. A csapat erejét jól mutatja, hogy sikerkorszaka – Európa-bajnoki cím, két világbajno-
      rossz előjelek után, több kulcsembert nélkülözve ki ezüst és négy paralimpiai részvétel – véget ért,
      is kivívta a részvétel jogát a 2017-es kontinens- jelenleg a női együttes képviseli színeinket a konti-
      tornára. A békéscsabaiak jóvoltából a hölgyek nensviadalokon, több-kevesebb sikerrel.

                            10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15