A 2021/2022. évi alapfokú játékvezetői tanfolyam

A Magyar Röplabda Szövetség és a Budapesti Röplabda Szövetség közös szervezésben alapfokú játékvezetői tanfolyamot hirdet.
A tanfolyam célja, a játékvezetés népszerűsítése és megismertetése az érdeklődőkkel, továbbá játékvezetői működés lehetősége, mind a Magyar Röplabda Szövetség bajnokságaiban, mind pedig a Budapesti Röplabda Szövetség bajnokságaiban. Várjuk minden érdeklődő és a Klubok által delegáltak jelentkezését!

A tanfolyam helyszíne: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalója, 1134 Budapest, Váci út 19.

A TANFOLYAMON SZEMÉLYESEN ÉS ONLINE FORMÁBAN IS RÉSZT LEHET VENNI!
A KIÍRT IDŐPONTBAN ÉLŐ ELŐADÁSOK LESZNEK, ÍGY MINDENKI INTERAKTÍVAN VEHET RÉSZT A KÉPZÉSEN!

Tematika:
1.1 Elméleti előadások:
Időtartam: minden esetben 17.00 és 20.30 óra között.
Elméleti képzés időpontjai:
– November 15. hétfő
– téma: Játékszabályok 1-7. pont
– November 22. hétfő
– téma: Játékszabályok 8-12. pont
– November 29. hétfő
– téma: Játékszabályok 13-18. pont
– December 06. hétfő
– téma: Játékszabályok 19-25. pont
– December 13. hétfő
– téma: back office rendszer, versenykiírások, szabályzatok
– December 20. hétfő
– téma: elméleti összefoglaló, a mérkőzéssel kapcsolatos gyakorlati dolgok, protokoll

A 2-6. előadáson az előző előadás anyagából 12-12 kérdéses tesztlap kitöltése és értékelése.

Szakmai előadók és gyakorlati oktatók:később kerülnek kijelölésre

1.2. Elméleti vizsga:
– ideje: 2022. január 05., szerda 16.30 órától kb. 20.00 óráig
– írásbeli (tesztlap 20 kérdéssel) és szóbeli
– vizsgabizottság: később kerülnek kijelölésre
– helyszín: MRSZ tárgyaló

1.3. Gyakorlati oktatás:
– résztvevőn ként 2 alkalommal
– 2022. január-március hónapokban, két alkalommal (létszámtól függően), később kijelölendő időpontokban és helyszíneken
– I. és II. játékvezetés,
– a gyakorlatvezetők később kerülnek kijelölésre a helyszíntől függően

1.4. Gyakorlati alkalmasság felmérése később kijelölendő mérkőzésen:
– a résztvevők értékelése működés közben: „Alkalmas”, „Nem alkalmas”
– vizsgabizottság: később kerül kijelölésre

1.5. Gyakorló játékvezetés:
– gyakorló D minősítéssel működés teremröplabda mérkőzéseken az MRSZ küldésével

1.6. Gyakorlati vizsga:
– legalább két teremröplabda bajnoki mérkőzésen
– az ellenőrök később kerülnek kijelölésre a helyszíntől függően

1.7. A Tanfolyam díja:
– 35.000 Ft + ÁFA/fő (bruttó 44.450- Ft.,) azaz Negyvennégyezer-négyszázötven forint, amelyet az MRSZ számlájára kell átutalással befizetni (10300002-10564905-49020012). A tanfolyam díja az MRSZ Irodában is befizethető bankkártyával munkanapokon 9-17 óráig. Befizetési határidő 2021
november 15.
– a részvételi díj tartalmazza a feltételeknek megfelelően a bajnokságokban a működéshez szükséges egyenruhákat, maszkot (amennyiben viselni kell), sípot és egy síp tartót (egységes a bajnokságban valamennyi résztvevő számára)
– a résztvevő törlése esetén, illetve vis-major kivételével, a díj nem kerül visszafizetésre

1.8 A tanfolyam elméleti követelménye:
– a teremröplabdázás hivatalos szabálykönyve 2017-20. évi kiadása (letölthető az MRSZ Back Office rendszerében)
– további, szabályokkal kapcsolatos anyagok:

A röplabdázás játékvezetői irányelvei és instrukciói 2018 (letölthető az MRSZ Back Office rendszerében)
Esetgyűjtemény 2018 (letölthető az MRSZ Back Office rendszerében)

Elektronikus tananyagok
2. Követelményrend

2.1. Elméleti előadások:
– törlésre kerül a résztvevő, ha nem jelenik meg legalább 5 elméleti előadáson

2.2. Elméleti vizsga:
– törlésre kerül a résztvevő, ha az elméleti vizsgán nem jelenik meg
– sikeres vizsga feltétele: az írásbeli vizsgán legalább 80%-os eredmény és a szóbeli vizsgán való megfelelés
– az eredményes elméleti vizsga eredménye lehet: „kiváló”, „jó”, „megfelelt”

2.2.1. Elméleti pótvizsga:
– az a résztvevő, aki az elméleti vizsga valamelyik részét (szóbeli vagy írásbeli) nem teljesíti, pótvizsgára bocsátható, azzal a feltétellel, hogy a vizsga mindkét részét ismételni szükséges
– az elméleti pótvizsga díja: 12.700 Ft, azaz Tizenkettőezer-hétszáz forint.
– az elméleti pótvizsga sikertelensége esetén a tanfolyamot meg kell ismételni
– az elméleti pótvizsga a vizsga után legkorábban 2 héttel tartható meg, amelyről az érintettek írásban kapnak tájékoztatást
– az elméleti vizsgáról előzetes bejelentés alapján, igazoltan (iskolai/munkahelyi/orvosi igazolással) távolmaradók az elméleti pótvizsgán vizsgázhatnak

2.4. Gyakorlati oktatás:
– törlésre kerül a résztvevő, ha nem jelenik meg legalább egy gyakorlati oktatáson

2.5. Gyakorlati alkalmasság felmérése:
– törlésre kerül a résztvevő, ha a gyakorlati alkalmasság felmérésén nem jelenik meg
– sikeres teljesítés feltétele: a vizsgabizottságtól „Alkalmas” minősítés megszerzése

2.6. Gyakorlati vizsga:
– sikeres vizsga feltétele: a két alkalommal teremröplabda mérkőzésen végzett játékvezetői ellenőrzés során legalább a „Jó” minősítés megszerzése
– ha a gyakorlati vizsga sikertelen, akkor a jelölt gyakorló D osztályú minősítéssel működhet, és tehet gyakorlati vizsgát
– ha az újabb gyakorlati vizsga sikeres, akkor visszamenőleg egy bajnoki idényre megkapja a D osztályú minősítést, ellenkező esetben csak újabb alapfokú tanfolyamon szerezhet a jelölt játékvezetői minősítést

2.8. A tanfolyam díjának befizetése:
– törlésre kerül a résztvevő, ha a tanfolyam díját az 1.7 pontban megadotthatáridőig nem fizeti meg

2.9. A tanfolyam sikeres elvégzése utáni követelmény:
– azon sikeresen végzett játékvezető jelöltek, akik Budapesti vagy Pest megyei illetőségűek vállalják, hogy Budapesti Röplabda Szövetség által rendezett versenysorozatokban legalább 3 évig játékvezetői tevékenységet folytatnak.

Jelentkezési határidő:
2021. november 13.

Részvételi szándékát a következő email címre várjuk:
hunref@hunvolley.hu és jb@brsz.hu