Az MRSZ elnökségének új határozata a TAO-val kapcsolatban

Tisztelt Tagszervezetek! A TAO Szakmai Bíráló Ad-hoc Bizottság, tekintettel a röplabda sportág számára, a Magyar Kormány által 2020. adóévre vonatkozóan, a támogatási igazolások kiállítására meghatározott szűkös sportági keretösszegre, továbbá arra a tényre, hogy ezt a keretösszeget további a 2018/2019. és a 2019/2020. időszakról még jóváhagyott programokat érintő, ki nem állított támogatási igazolások összegei is terhelhetik, illetve a jelen koronavírus járvány nyomán fellépő, – a támogatókat, és a támogathatóságot érintő, azt jelentős mértékben befolyásoló – gazdasági helyzetre, a támogatási igazolások kiállítását illetően, az alábbi határozati javaslatban megfogalmazott szabályok bevezetését tartotta szükségesnek.

 

Az MRSZ Elnöksége a javaslatot elfogadta, így az hatályos.

145/2020. számú elnökségi határozat:

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, a TAO Szakmai Bíráló Ad-hoc Bizottság javaslatára a támogatási igazolások kiállítását illetően az alábbiakról döntött: A 2018/2019. időszakban jóváhagyott és meghosszabbított sportfejlesztési programokat illetően, kizárólag tárgyi eszköz beruházás, felújítás (ingatlan) jogcímre vonatkozóan állítható ki támogatási igazolás, működési jogcímekre a továbbiakban már nem.  

A 2020/2021. időszakra benyújtott pályázatok vonatkozásában 2020. május 31-ig, minden sportszervezet a jóváhagyott támogatási összege, maximum 70%-nak megfelelő összeg erejéig fedheti le támogatási igazolással a sportfejlesztési programját. A még rendelkezésre álló – 2020. évre vonatkozó -, támogatási igazolások kiállítására meghatározott működési keretből 300 millió forintos biztonsági puffer elhatárolása szükséges, amely csak 2020. május 31-ét követően terhelhető meg, elsősorban azon sportszervezetek részére, akik a meghatározott időpontig még egyáltalán nem rendelkeznek támogatási igazolással a 2020/2021-es időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programjukat illetően.  

A most meghatározott, támogatási igazolások kiállítására vonatkozó szabályokat, tekintettel a jelen gazdasági körülmények között folyamatosan változó, a támogatókat érintő és így a támogathatóságot befolyásoló adózási szabályokra, folyamatosan figyelemmel kell kísérni, adott helyzetben azokat felülbírálni és a társadalmi változásokhoz igazítani szükséges.

Kérjük, hogy a Sportágfejlesztési programokhoz kapcsolódó Támogatás Igazolási kérelmek benyújtásakor a fentieket figyelembe véve járjanak el.