Február 20-án éjfélkor jár le az utánpótláscsapatok nevezési határideje!

Felhívjuk a tisztelt Tagszervezetek figyelmét, hogy a 2019/2020-as évi TAO Sportágfejlesztési programba azokat a csapatokra érvényesíthető a csapatkvóta, amelyeknek a nevezése teljes körűen megtörténik 2020.02.20 23:59-ig. A Versenykiírásban ezt a napot jelöltük meg a végső késedelmes nevezési határidőnek. 

Azon csapatok, amelyek esetében nem teljesülnek 23:59-ig a lenti feltételek, NEM kerülhetnek be a TAO Sportágfejlesztési programba, de a versenyen részt vehetnek.
·         on-line nevezés a Backoffice rendszer felületés az adott versenyszámra
·         a kinyomtatott, aláírással és pecséttel hitelesített nevezési lap feltöltése
·         a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatának feltöltése
·         a 2020. évi tagdíj befizetését igazoló bizonylat másolatának feltöltése
·         a 1 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolásának feltöltése (NAV),
·         a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat feltöltése a sportszervezet nyilvántartási adatairól (gazdasági társaság esetén a cégbírósági kivonat),
·         a kitöltött VB-05 Személyi adatlap nyomtatvány(ok) feltöltése a sportszervezet hivatalos képviselőjéről és a sportszervezet MRSZ kapcsolattartójáról.